4. jaanuar 1998 kell 22:00

Britid ELi eesistujaks

Seejuures peab aga Blair meeles pidama oma eelkäija John Majori kurba saatust: Major lubas 1990. aastate algul muuta Suurbritannia Euroopa südameks, kuid selle asemel oli tema valitsus 1992. a septembris sunnitud leppima Inglise naelsterlingi alandava lahkumisega Euroopa vahetuskursimehhanismist (ERM).

Mandrieurooplastel on raske mõista, miks britid, kelle kaubavahetus ELiga on kasvanud aastail 1972--1997 25 protsendilt 60-le, ELi integratsiooni suhtes nõnda tõrksad on. Britid, kes 30 ELis oldud aasta jooksul on endalegi üllatuseks läinud päris massiliselt üle koduselt soojalt õllelt ja kalalt veinile ja pitsale, on vaenulikud eelkõige Euroopa poliitilise integratsiooni suhtes.

Ehkki Briti valitsus on teatanud, et majandustsüklite erinevuse tõttu ei kavatse ta loodava Euroopa majandus- ja rahaliiduga (EMU) ühineda enne 2002. aastat, on ta lubanud ELi juhtriigina aidata otsustavalt kaasa tulevase Euroopa ühisraha sünnile. Juba mais tuleb tal juhtida ELi tippkohtumist, kus määratakse kindlaks EMUsse esimesena pääsevad riigid.

Samal ajal kui välisminister Robin Cook rõhutab: kuna Briti majandus on sedavõrd tihedalt seotud mandri-Euroopa omaga, siis teenib rahaliit loomulikult ka brittide huve, on enamik lihtbritte rahvaküsitlustes endiselt naelast loobumise ja Brüsseli võimu suurenemise vastu.

Rahaliidu edendamise kõrval peavad britid oma teiseks tähtsamaks ülesandeks ELi laiendamise käivitamist ja läbirääkimiste alustamist uute kandidaatriikidega, kelle seas on ka Eesti.

Laienemisse suhtuvad britid väga tõsiselt, kuna nende sõnul on ELi põhiülesandeid tagada, et kadunud raudeesriie ei asenduks rahvaid rikasteks ja vaesteks jagava sameteesriidega.

Samas väidavad kurjad keeled, et britid ajavad ELi laienemist sedavõrd agaralt üksnes sellepärast, et raskendada heterogeenses Euroopas liikumist poliitilise ja majandusliidu poole, mida soovivad Saksamaa ja Prantsusmaa.

Briti peaminister Tony Blair väitis aasta lõpul, et ELi viimase aja areng on kaugenenud inimeste ootustest ja lootustest. Seepärast peavad britid üheks oma peaülesandeks muuta Euroopa Liit hingetust bürokraatiamonstrumist tuntavalt inimsõbralikumaks. Selleks loob Briti valitsus muuseas üldkättesaadava ELi dokumentide registri.

Inimesi huvitavatest probleemidest lubavad britid rohkem tähelepanu pöörata hõive parandamisele, keskkonna hoidmisele ning organiseeritud kuritegevuse ja narkoäri vastu võitlemisele. REUTERS-RVE-ÄP

Hetkel kuum