4. jaanuar 1998 kell 22:00

Maksuseadustes on vähe muudatusi

Tulumaksuseaduse muudatus maksustab alates 1. jaanuarist Eestis püsivat tegevuskohta omavate mitteresidentide Eestis teenitud tulu. Maksumäär sõltub tulu liigist.

Mitteresidendid on kohustatud esitama 31. märtsiks tuludeklaratsiooni tulu kohta, mida nad on teeninud eelmisel kalendriaastal Eestis asuva vara, muuhulgas Eestis registreeritud ettevõtete väljastatud väärtpaberite võõrandamisest. Kuu aja jooksul peavad nad teatama maksuametile oma kinnisasja, ehitise või korteri kui vallasasja võõrandamisel saadud tulust.

Käibemaksuseaduse muudatuse kohaselt saavad mitteresidendid alates jaanuarist esitada maksuametile avaldusi Eestis makstud käibemaksu tagasisaamiseks.

Vedelkütuse erimärgistamise seadus ei luba liigelda erimärgistatud kütteõliga. Trahv seaduse rikkumise eest on ettevõtetele 20 000 krooni ühe sõiduki kohta, eraisikutele 200--300 päevapalka.

Hetkel kuum