5. jaanuar 1998 kell 22:00

Käibemaksu tagastamine

Paljud ettevõtted ei oska finantside planee- rimisel arvestada, et nad ei saa kauba eest maaklerile makstud käibemaksu enda maksustatavalt käibelt maha arvata sama makseperioodi eest, millal maksud on tasutud maaklerile. Rahandusministeeriumi määrus lubab impordi käibemaksu maksustatavalt käibelt maha arvata selle maksuperioodi eest, millal maakler on impordi käibemaksu antud tehingult tasunud tolliasutusele.

Tollimaakleri registreerimise ja tegevuse eeskirja kohaselt on tollimaakleril õigus tasuda impordimakse perioodiliselt vastavalt arvete väljastamise sagedusele tolli poolt (arved iga kuu 10., 20. ja kuu viimase päeval) maksetähtajaga 15 päeva pärast arve väljastamist. Näiteks 11. kuupäeval vormistatud deklaratsioonide maksude maksetähtaeg läheb maakleril järgmisesse kuusse. Kümne- päevase maksetähtaja puhul toimub ettevõtte makse maaklerile ühe maksuperioodi võrra varem kui maakleri makse tolliasutusele. Maksuametile saab ettevõte käibemaksu deklareerida keskmiselt 30 päeva hiljem.

Maakleri teenuseid kasutav ettevõte peab lähenema probleemile lähtuvalt oma kaubavoogudest. Kui ettevõte impordib kaupu regulaarselt, pole erinevus maksmise ja maksude deklareerimise perioodi vahel probleem. Ühes maksuperioodis tegelikult makstavad ning deklareeritavad summad on enam-vähem võrdsed. Importides kalli seadme või pikemaks ajaks ette laovarusid, on määrav kauba kohese kasutuselevõtu vajadus. Kui ettevõte soovib kaupa kohe kasutada ja samas saada ka maksetähtaja pikendust, tuleb maakleriga kokku leppida eritingimustes. Suurendades maakleri teenustasu, võib kokku leppida sellises maksetähtajas, mille korral toimuvad mõlemad maksed ühes maksuperioodis.

Hetkel kuum