5. jaanuar 1998 kell 22:00

Valitsus korrastab audiitortegevust

Valitsus arutab täna seaduseelnõu, mis reguleerib audiitortegevust Eestis, määrates auditi tegijate õigused ja kohustused.

Seadus sätestab, kes võib Eestis auditit sooritada, ning määratleb nende isikute atesteerimise alused ja korra, ütles rahandusministeeriumi alluvuses oleva audiitornõukogu tegevdirektor Urve Kipper.

Audiitorite seaduse eelnõu määrab Kipperi sõnul ära audiitorite õigused, kohustused ja vastutuse. See ei piira kuidagi tegutsevate audiitorite õigusi, kuid täpsustab süvendatult nende ülesanded, lisas ta.

Seadus on Kipperi teatel vastavuses eurodirektiiviga.

Seni reguleerib Eestis audiitortegevust veel ENSV päevil 1990. aastal vastu võetud määrus -- audiitortegevuse ajutine põhimäärus. Audiitoreid atesteerib audiitornõukogu. BNS

Hetkel kuum