11. jaanuar 1998 kell 22:00

Finnfund -- Soome ärihuvide sillapea?

Soome riigile kuuluva investeerimisfondi Finnfund väidetav ebaeetiline käitumine Läti investeerimispanga erastamisel Merita pangale on kohalikes äriringkondades paisunud skandaaliks ning heitnud varju muilegi Läti pankadele ja ettevõtetele «abi» pakkuvatele välismaistele investeerimisorganisatsioonidele.

Erastamiskonkursis alla jäänud Unibanka väidab, et on langenud seadusliku, kuid ebaeetilise vangerduse ohvriks. Panga väiteil kasutas Finnfund Läti investeerimispanga aktsionärina kavalalt ära oma võõrandatavate aktsiate eelisostuõigust, nurjates nii Unibanka erastamisplaanid.

Finnfundi tegevdirektor Markku Pekonen eitab mahhinatsioone, viidates, et investeerimispanga kõik välisosanikud -- Swedfund, EBRD ja Deutsche Entwicklungsgesehaft -- nõustusid panga müüma Merita pangale.

Swedfundi Balti pankadega tegeleva osakonna tegevdirektori Tord Olofssoni sõnul ei ole Finnfundi väide päris õige.

Panga erastamine otsustati 1997. a kevadel, sest panga majandustulemused ei rahuldanud investoreid. Pärast kaht pakkumisvooru valiti välja Unibanka pakkumus, milleks kõik välisosanikud andsid kirjaliku nõusoleku.

Finnfundi kavalus seisis Olofssoni ning teiste allikate sõnul selles, et kuulutada oma müügikavatsusest kõige viimasena. Ehkki kõik aktsionärid olid formaalselt nõustunud müüma investeerimispanga Unibankale, säilis neil sellest hoolimata põhikirjas fikseeritud 30päevaline teiste aktsionäride võõrandatavate aktsiate ostueesõigus. Tänu viivitamisele kehtis Finnfundi eesõigus kõige kauem, mistõttu teised aktsionärid ei saanud enam midagi teha, kui Finnfund novembri lõpus korraga meelt muutis.

«Konsulteerisime rahvusvaheliste juristidega ning juriidiliselt ei ole soomlaste teguviisis midagi seadusevastast. Samas ei ole mul oma tegevusaastate jooksul midagi sarnast ette tulnud. Swedfundi eesmärk on levitada häid äritavasid, mitte aga kaitsta hämaraid juriidilisi manöövreid,» ütles Olofsson.

Ehkki Olofsson ei saanud esineda Finnfundi nimel, eeldas ta siiski, et institutsiooni eesmärk on toetada äritavadele vastavalt välisettevõtete arengut, millesse fond on investeerinud, mitte aga tegutseda Soome ärihuvide sillapeana.

Kuna Merita pangal on käimas ühinemine Rootsi Nordbankeniga, et moodustada Põhjala ja Balti piirkonna üks suuremaid panganduskonglomeraate, on Lätis puhkenud skandaal leidnud käsitlemist ka Rootsi pressis. 23. detsembril kirjutas majandusleht Dagens Industri, et Finnfund mängis alatut mängu, aidates Merita pangal Läti investeerimispangas kontrolli saavutada.

Läti Dienas Bizness käsitleb skandaali vastukajasid Rootsis 6. jaanuari põhiloos. Lehes ilmunud karikatuuril astub Finnfundi kilbiga viiking sõjalaevast maale Riia linna vallutama.

Hetkel kuum