12. jaanuar 1998 kell 22:00

Eesti kaup hiilib tollidest mööda

Ühinenud Meiereide kommertsdirektor Aivar Häelm väidab, et Venemaa topelttollidest kõrvalehiilimise võimalused on müüt. Tollimaksust ei pääse. Tegelikult püüavad Venemaaga äri ajajad idanaabri tolli pidevalt tüssata.

Kõige lihtsam tee tollimaksude vähendamiseks on Venemaa ostja ja Eesti müüja vaheline kokkulepe deklareerida arvetes kaup tegelikust odavamaks. Eesti Konjunktuuriinstituudis on avastatud, et Eesti piimakombinaadid müüvad Venemaale võid poole odavamalt kui Euroopa Liitu.

Kauba odavamana näitamise eesmärki teenib ka kauba saaja algatus vahetada enne koorma lahtitollimist ära kauba arved. Kui Venemaa toll pettuse avastab, hakkab ta kõigepealt süüdistama autovedajat. Kuni autovedaja suudab selgitada, et temal pole arvete vahetamisest mingit tulu, on kaup juba müüdud ja riiulifirma omanikud teadmata kadunud.

Venemaa valitsuse eriotsustega on aeg-ajalt antud alandatud tollidega kauba sissetoomise õigus mõnele sõjaväeorganisatsioonile, kirikufondile või muule humanitaarse kallakuga asutusele. Nendega ärisuhetesse astumisel peab aga põhjalikult uurima tausta. Libaõiguste puhul kaovad organisatsioonid jäljetult ning kahjukannatajaks jäävad kauba saatja, kelle kaup konfiskeeritakse, ja vedajad, kelle autod arestitakse. Näide oli möödunud aasta augustis ligi 30 kanakoibadega veoki arestimine Venemaal. Uurijad ei leidnud kauba tellinud sõjaveteranide abistamise fondi.

Kindlasti on ka ausaid soodustuste omajaid. Tallinna tolliinspektuuri juhataja Toomas Udu meenutab kirikufondi 50 Aastat Oktoobrirevolutsioonist, kelle nimele toimus mõnda aega suur osa Venemaale minevast sigarettide transiidist.

Välja annab mõelda ka keerulisemaid skeeme, kasutades vahendusfirmade abi. Seda teed on läinud ka Ühinenud Meiereid ja arvatavasti ka paljud teised Eesti piimakombinaadid. Võimalik on järgmine skeem, mida paraku selles osalenud Ühinenud Meiereid ja OÜ Granver ei soovi täpselt kommenteerida.

Ühinenud Meiereid panevad kauba ASi Pitol tollilattu, mille juhatuse esimees on piimakombinaadi kommertsdirektor Aivar Häelm. Kauba omanikuks saab tehingut korraldav Granver, kes registreerib kauba müügi enda Gibraltari firmale Raspemal Ltd. Edasi registreeritakse kauba müük Venemaa firmale Olton Service (Eesti piimatoodete Venemaa hulgimüüja Milky Reini vahendusfirma). Autod võtavad Eesti tollilaos ootava kauba peale ja viivad Venemaale. Kuna kaubaarved on välja kirjutatud Gibraltari firmale, pole topelttolle karta. Formaalselt läbi mitme firma rändava kauba eest tasumisel võib aga kaduda kontroll, kes ja kellele kauba eest maksab. Nii juhtus seekord ka Ühinenud Meiereidega.

Hetkel kuum