12. jaanuar 1998 kell 22:00

Pommiähvarduse korral tegutse otsustavalt

- säilita rahu

- võimalusel fikseeri kontakt ähvardajaga. Ära riidle ega ähvarda teda

- salvesta vestlus, määra number, kust helistati

- kirjuta üles helistaja tunnusmärgid, pööra tähelepanu tema soole, võimalikule vanusele, rahvusele.

- püüa selgitada, kas ähvardaja on alkoholijoobes või hingeliselt erutunud

- kui tegemist on ähvarduskirjaga, püüa saada see enda valdusesse

- kuuluta välja häire

- informeeri turvaülemat, ettevõtte juhtkonda, allasutuses selle juhti ja turvaülemat

- teavita hoones asuvate ettevõtete või asutuste juhte ning edasta neile korraldused tegutsemiseks

- edasta teade päästeametisse (tel 001), politseisse (tel 002) ja kiirabisse (tel 003)

- korralda klientide evakueerimine ruumidest

- piira uute isikute pääs ettevõttesse või asutusse. Sulge välisuksed ja riputa üles silt «Suletud»

- läheta keegi töötajatest välisuksele ootama päästeameti ja politsei ametnikke

- vajadusel suuna ümber rahatransport ning evakueeri dokumentatsioon ja väärtu-sed

- taga lisaelektriallika töölerakendamine ja selle abil andmebaasi säilitamine

- jälgi, et lukustataks seifid, varakambrid ja hoiulaekad

- pikema tähtajaga hoiatuse korral vaata üle evakuatsioonitee

- vabasta kogu hoone kõikidest töötajatest. Lifti ära kasuta

- suuna turvatöötajad pommiotsingule, kui keegi on leidnud kahtlase eseme, ära luba seda puutuda

- juhata kohalesaabunud päästeameti spetsialiste, parameedikuid ja politseinikke, edasi tegutse nende korraldusi järgides

- olukorra normaliseerudes päästeameti spetsialistide korraldusel informeeri töötajaid häire lõppemisest

- ära luba puutuda kahtlast eset

- informeeri turvaülemat, turvatöötajaid, ohu piirkonnas asuvaid töötajaid

- sulge ohupiirkond, uksed, kuid ava ruumi aknad

- käsi lülitada välja raadiod ja radioolad Pärast plahvatust

- takista paanika teket

- korralda kannatanuile esmaabi ja toimetamine ohutusse paika

- kutsu kohale kiirabi, päästeamet, politsei

- informeeri ohupiirkonnas asuvaid töötajaid ja osakondade juhatajaid

- sulge juurdepääs ohupiirkonda

- korralda evakuatsioon kõigile, jälgides, et kasutatakse vaid selleks ettenähtud teed

- sulge välisuksed ja pane välja silt «Ajutiselt suletud»

- jälgi, et lukustataks varakambrid, seifid ja hoiulaekad

- vajadusel organiseeri koos majandusosakonnaga väärtuste evakuatsioon

- informeeri töötajaid häire lõppemisest, anna edasised tegutsemisjuhised

Hetkel kuum