21. jaanuar 1998 kell 22:00

Millist faksi eelistada igapäevatöös?

Faksiaparaat ei ole tänapäeval enam asendamatu. Nii nagu kirjutusmasinat on kõrvale tõrjumas arvuti koos printeriga, võib ka faksiaparaati asendada telefoniliiniga ühendatud arvuti. Faksisidega võrreldes tunduvalt rohkem ja täpsemat informatsiooni saab edastada elektronpostiga Interneti vahendusel.

Lähitulevikus jääb aga faksiaparaat kindlasti büroo lahutamatuks osaks, eriti kui firma faksikoormus on suur.

Sellisel juhul vajate väikeste ülalpidamiskuludega kõrge kvaliteediga töökindlat faksiaparaati, mis tagab kiire ja kvaliteetse side ning saadetava ja vastuvõetava informatsiooni minimaalse moonutuse.

Faksiaparaatide areng on toimunud polüfunktsionaalsuse suunas. Kaasaegsed nn bürookombainid täidavad faksi, koopiamasina, telefoni, automaatvastaja, printeri ja skanneri funktsioone ning töötavad ka arvutivõrgus.

Et oleks lihtsam orienteeruda fakside kirevas maailmas, katsume omalt poolt anda mingi tingliku liigituse, lähtudes telefaksiside võimalustest ja informatsiooni edastamise kvaliteedist:

1. Termopaberifaksid. Vastuvõetud informatsiooni saame õhukesel termopaberil. Neid materjale saab arhiveerida ainult lühiajaliselt, informatsiooni pikaaegseks säilitamiseks on vaja teha koopiad. Termopaberifakse võiks soovitada väikesele faksikoormusele.

2. Faksid, mis väljastavad arhiveeritavaid dokumente tavalisel kontoripaberil.

Uue faksiaparaadi ostmisel tuleks pöörata tähelepanu järgnevale:

-- kui suur on teie faksikoormus;

-- millised kontoriseadmed on teil juba olemas ja milliseid funktsioone peab täitma uus faksiaparaat, mille kavatsete soetada.

Otsustamisel peaks mõtlema ka tulevikule:

1. Teie faksile peaks olema tagatud kiire ja kvalifitseeritud hooldus ning varustamine kulumaterjalide ja varuosadega.

2. Ekspluatatsioonikulud peaksid olema võimalikult madalad.

Kui need tingimused on täidetud, pole üldse tähtis, millist firmamärki kannab teie faksiaparaat.

Laserfaks: madalaimat lehe omahinda ja samas parimat kvaliteeti võimaldavad üldjuhul nn laserfaksid, mille puuduseks võiks lugeda faksiaparaadi suhteliselt kõrget hinda.

Termosiirdefaks: väljastavad küll arhiveeritava dokumendi, kuid selle kvaliteet jääb alla laserfaksi kvaliteedile ja ka lehe hind on kallim. Aegamööda kipuvad dokumendid koltuma.

Tindipritsfaks: tindipritsi põhimõttel töötavad faksid on kompaktsed. Faksid väljastatakse tavalisel paberil ja pikemaajalisel säilitamisel nende kvaliteet ei halvene. Nende fakside puhul moodustatakse kujutis väikestest värvainetilkadest. Sellest tulenevalt kardavad dokumendid niiskust, sest «tint» võib laiali valguda.

Hetkel kuum