22. jaanuar 1998 kell 22:00

Autoregister kardab uut paanikat

Autoregistrikeskuse büroode töötempo rauges detsembris, mil jõuluootuses kanti esmaselt registrisse vaid 5 mootorratast, 2192 sõiduautot, 500 veoautot, 35 autobussi ja 196 haagist. Klientidepoolne loidus kestab ka jaanuari esimesel poolel (NB! Kel veel juhiload vahetamata, tehke seda -- järjekordi ei ole! Arvame, et järjekordse paanika ja pikkade järjekordadeni on jäänud vähe aega!)

Aasta algul tehtud prognoos esmasregistreerimiste vähenemise osas pidas paika, kuid langus on varasemate aastatega võrreldes tühine -- 318 sõiduautot vähem kui 1996. aastal. Vähenes ka autobusside registreerimine, kasvas aga mootorrataste, veoautode ja haagiste esmane arvele võtmine. Märgatavalt on kasvanud uute sõiduautode osatähtsus esmasregistreerimisel.

Möödunud aasta esmaste registreerimiste TOP 10 tegijaks võib nimetada Hondat. 1996. aasta kaheksandalt kohalt on ta teinud hüppe neljandaks. Aasta langejad olid Audi -- kolmandalt kohalt 1996. aastal üheksandaks möödunud aastal -- ja Mitsubishi, mis langes üldse TOP 10st välja. Esikohal on taas Ford, ka teisel kohal olev Opel on vana tegija. Tubli müügitööga tõusis kolmandaks Volkswagen. Võrreldes 1996. aastaga vähenes liidrite Fordi ja Opeli esmasregistreerimiste arv, samal ajal kasvas aga konkurentide vastav arv.

Kuude lõikes oli kõrgajaks juuli, kui võeti arvele 4119 sõiduautot, järgnesid oktoober ja september. Aasta algus oli vaikne -- jaanuaris registreeriti vaid 1554 autot.

Kõige enam kanti aasta jooksul esmaselt sõidukeid registrisse ARK Tartu büroos --10 013, sellest sõiduautosid 8883. Järgnevad Harju ning Tallinna bürood.

Võrreldes 1996. aastaga mingit noorenemist meie sõidukipargis toimunud ei ole. Vanuseliselt on üle 10 aasta vanuseid arvel kõigist sõiduautodest 70%, veoautodest 59%, bussidest 62% ja haagistest 36%.

Autoregistris kõigi arvel olevate sõiduautode TOP 10 juhivad endiselt VAZ, Moskvit?, Ford ja Opel. Kui 1996. aastal oli 10. kohal veel Volga, siis möödunud aasta jooksul möödusid temast nii Mazda, Toyota kui Mercedes.

Veoautode pingereas muutusi pole, ees on GAZ, ZIL ja Ford. Busside esikolmiku moodustavad Ikarus, teisele kohale on tõusnud möödunud aasta kolmas Scania ja kolmandaks taandunud PAZ. Autobusside osas on muutus lääne poole kõige silmatorkavam, sest jõudsalt on tõusnud ka Volvo.

Vaatamata prognoosidele, et autostumise buum väheneb 1997. aastal, ei saa registri andmetel seda väita. Ilmselt olnuks aasta veelgi tulemusrikkam, kui poleks olnud langust börsil.

Käesolev aasta tuleb ilmselt sarnane eelmisega, jätkub väike langus, kuid loodame, et enammärgatavaks muutub sõidukitepargi noorenemise trend.

Hetkel kuum