25. jaanuar 1998 kell 22:00

Riia tippkohtumise tulemused Eestile soodsad

Majandusliku julgeoleku huvides soovib Eesti ühineda Euroopa elektri- ja gaasisüsteemiga. Norra peaminister Kjell Magne Bondevik tegi ettepaneku kutsuda energiavõrkude ja -turgude integratsioonikonverents kokku ministrite tasemel selle aasta esimesel poolel Norras.

Valitsusjuhid toonitasid Riias toimunud tippkohtumise lõppdokumendis vajadust suurendada energia tootmise, edastamise ja kasutamise efektiivsust Läänemere piirkonnas. Erilist tähelepanu leidsid ühise elektrisüsteemi Baltic Ringtasuvus-uuringud, mis viivad energeetika-alase koostöö tugevnemisele riikide vahel.

Peaminister Mart Siimannil kaasas olnud ettepanekud Eesti ühinemiseks Euroopa gaasisüsteemiga ei leidnud üksikasjalikku käsitlemist, kuid Norra konverents annab võimaluse Eesti huvide kaitsmiseks, ütles välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna juhataja Toomas Kahur. Veebruari keskel kohtuvad Läänemere-äärsete riikide suurte kütusefirmade Ruhrgas, Gazprom, Neste ja Statoili juhid, et arutada Põhja gaasimagistraali ehitamist.

Rootsi peaminister Göran Persson juhtis tähelepanu väikeste ja keskmiste ettevõtete osale piirkonna majandusarengus. Ta kutsus 11 riigi majandusministrid selle aasta esimesel poolel Rootsi, et ühiselt töötada välja lahendused väikeste ja keskmiste ettevõtete tegevuse elavdamiseks.

Pärast tippkohtumist ütles Siimann BNSile, et teda rõõmustas kohtumisel kõlanud toetus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. «Ruhrgas ja Nokia saavad ise hakkama, toetada tuleb piirkonna väike- ja keskmisi ettevõtteid,» ütles Siimann.

Tippkohtumisele järgnenud kokkusaamisel kutsus Venemaa peaminister Viktor T?ernomõrdin Mart Siimanni visiidile Moskvasse. T?ernomõrdini ja Siimanni kohtumine Moskvas võib toimuda tänavu märtsikuus.

Läänemere-äärsete riikide peaministrid avaldasid Eestile, Lätile, Leedule ja Venemaale toetust ühinemisel rahvusvaheliste majandusorganisatsioonidega. Peaministrid avaldasid veendumust, et endiste Nõukogude vabariikide ühinemine Euroopa majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooniga (OECD) ja maailma kaubandusorganisatsiooniga (WTO) elavdab piirkonna arengut.

Hetkel kuum