11. veebruar 1998 kell 22:00

Infot pankade kohta iga kuu

«Me ei näe võimalust, et me jagaksime investoritele ja hoiustajatele vähem informatsiooni, kui seda on tehtud seni,» lausus Kraft. Tema sõnul peab keskpank kõige tähtsamaks, et paraneks turu läbipaistvus, turule edastatava info adekvaatsus ja ühtsus ning väheneks selle väärkasutamise võimalus.

Krafti sõnul on kommertspankade igakuine majandustulemuste avaldamine mõjunud Eesti pangandussüsteemile hästi ning Hansapanga, Tallinna Panga ja Forekspanga otsus avaldada majandustulemusi vaid kord kvartalis ei olnud õige.

Ta lisas, et kvartaalne majandustulemuste avaldamine ei vasta Eesti Panga huvidele tagada finantsturgude jätkuv areng, kuid märkis, et ühe kuu kasuminäitajate kasutamine ei pruugi anda õiget infot kaugemale ulatuvate järelduste tegemiseks.

Keskpank kehtestab vajaduse korral peale pankade finantsaruannete ja muu info avalikustamise nõude veel täiendavaid nõudeid.

Krediidiasutuste seadus annab keskpangale õiguse teha pankadele ettekirjutusi info avaldamise suhtes.

Eesti Panga infoosakonna juhataja Andrus Kuusmann pidas võimatuks, et pangad hakkavad avaldama majandustulemusi kord kvartalis, sest börs sunnib neid seda tegema.

Tallinna väärtpaberibörsi juhatuse esimehe Helo Meigase sõnul nõuab börsi reglement, et oluline info tuleb kõigepealt esitada börsile. Pankade igakuiseid majandustulemusi hakatigi börsisüsteemis avaldama seetõttu, et keskpank neid andmeid väljastas, lisas ta.

Hansapank Eesti peadirektor Indrek Neivelt ütles, et praegu kehtib endiselt otsus avaldada kvartaalselt Hansapanga grupi majandustulemusi. Ta ei välistanud, et see küsimus võidakse otsustada panga juhatuse erakorralisel koosolekul.

Hetkel kuum