17. veebruar 1998 kell 22:00

Jaak Aaviksoo nõuab kõrgkoolide arvu vähendamist

Rektorikandidaatide Peeter Tulviste ja Jaak Aaviksoo eilsel debatil ütles Aaviksoo, et Eesti kõrgharidussüsteem peaks kontsentreeruma nii, nagu see praegu panganduses toimub.

«Eestis on 38 kõrgkooli, ligikaudu pool akadeemilisest potentsiaalist ja neljandik tudengitest on Tartu ülikoolis,» lausus Aaviksoo. Ta seadis esikohale ülikooli akadeemilise kvaliteedi säilitamise ja arendamise ning järelkasvu eest hoolitsemise.

Tartu ülikooli praegune rektor Peeter Tulviste sõnas, et kõrgharidus on Eestis alafinantseeritud ja Euroopa Liidu nõuetele vastavaid õppekavasid pole võimalik täita viis korda väiksema summaga kui teistes riikides.

Tulviste märkis, et peaminister Mart Siimann on lubanud muuta ülikoolide finantseerimise alates 1999. aastast valitsuse prioriteediks. Pikaajalist kõrghariduse edendamise programmi hakkab riigikogu arutama aprillis.

Peeter Tulviste lubas oma valimisprogrammis tõsta veel sel aastal dotsendi palka 75 protsendini professori palgast ja tuua ka teiste õppejõudude palgad neile järele. Selle aasta lõpuks tahab Tulviste lõpetada läbirääkimised kommertspankadega ülikooli pensionifondi loomiseks.

Jaak Aaviksoo toetab palgasuhet, mille puhul professori teenib neli, dotsent kolm ja kraadita õppejõud kaks Eesti keskmist kuupalka. Tartu ülikooli tänavuses eelarves on palgatõusuks ette nähtud ainult viis protsenti.

Peeter Tulviste väljendas lootust saada valitsuselt õppejõudude palga tõstmiseks lisaraha juurde.

Hetkel kuum