22. veebruar 1998 kell 22:00

Juhatuse liikmete esindusõigus

Üldreeglina võib iga juhatuse liige esin- dada aktsiaseltsi või osaühingut üksinda.

Praktikas kasutatakse küllaltki sageli ka ühist esindusõigust. Ühine esindusõigus tähendab seda, et kõik juhatuse liikmed või mõned neist võivad esindada aktsiaseltsi üksnes ühiselt. Näiteks ühise esinduse korral peavad kõik juhatuse liikmed lepingule alla kirjutama, vastasel korral ei ole leping aktsiaseltsile või osaühingule siduv.

Ühise esinduse fikseerimiseks peab täitma kaks tingimust:

- sätestama ühise esinduse aktsiaseltsi või osaühingu põhikirjas;

- kandma ühise esinduse äriregistrisse.

Ka ühise esinduse puhul võivad juhatuse liikmed, kes on õigustatud aktsiaseltsi ühiselt esindama, anda ühele juhatuse liikmele volituse mõne tehingu tegemiseks.

Hetkel kuum