22. veebruar 1998 kell 22:00

Missugust koolitust peaks ettevõtte tippjuht saama?

- Enne koolitust tuleb endale väga täpselt selgeks teha, mida saada tahetakse. Ma arvan, et üpris paljud koolitused lähevad selle nahka, et inimesed ei tea, missuguseid teadmisi nad juurde soovivad.

Sageli ei osata kuulata või arvatakse, et see koolitus pole neile vajalik.

Kui on kindel eesmärk midagi juurde õppida, siis peaks koolitus minema täkkesse.

Mul on olnud kasu mitmest koolitusest, mõni on läinud ka aia taha.

Väga kasulik oli koolitus, kus õpetati suhtlemist ajakirjanikega.

Oli ka üks koolitusreis, mis iseenesest oli kena ja tore -- sai näha, kuidas mujal maailmas inimesed töötavad. See jäi aga vaid konstateeringuks, praktilises elus pole ma sellest koolitusest erilist kasu saanud.

Olen saanud väga erinevat koolitust, alates IMFist ja maailmapangast ning lõpetades näiteks Saksamaa ja USA rahandusministeeriumiga.

- Tippjuht peab esmalt oma soovid kindlaks määrama. Teiseks tuleb teada kursuse taset, et kasu koolitusest oleks maksimaalne.

Kindlasti peab tippjuht saama elementaarset suhtlemiskallakuga juhtimiskoolitust valdkonnas «kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi».

Kuigi üldjuhul peetakse heaks jooneks, et tippjuht on peamiselt administraator, peaks ta ennast siiski ka erialaselt harima.

Kasulikud on olnud mitu kvaliteedijuhtimise kursust.

Eriti hea oli Norrast saa- dud kogemus. Olin seal ühes firmas, kus osalesin kõikidel nõupidamistel ja nägin, kuidas käib kogu juhtimine.

Altminek oli aastaid tagasi ühel arvutikursusel osalemine, kus jutt käis peamiselt arvuti andmebaasidest ja programmidest.

Kui võimalik, siis peaks väljaõpe olema süsteemne.

Koolitus ei tohiks olla liiga intensiivne, sobivad variandid oleksid nädalas üks päev või mõnel õhtul nädalas.

- Tippjuht peaks endalt kõigepealt küsima -- milleks ma siin olen, milleks on mind sellele ettevõttele vaja. Tippjuhid ütlevad mõnikord, et nad teevad kõike, mida vaja. Igal inimesel on siiski funktsioon olemas ja tihtipeale algab viga sellest, kui ei mõelda selgeks, miks on teda tööle võetud.

Tippjuht peab kindlasti saama operatiivjuhtimisealast koolitust, sest ta peab mõistma alluvate tööd.

Samuti on vaja saada ettevõtte strateegilise juhtimise koolitust -- tippjuht peab nägema ettevõtte 5--20 aasta arengut.

Strateegilist juhtimist on raskem õppida, sest operatiivjuhtimisega on ta juba varem tegelenud. Siin on oht selles, et juht püüab ka tipptasemel olla hea operatiivjuhtimises.

Mida kõrgemale tasemele juht tõuseb, seda olulisemaks muutuvad tema kui juhi oskused, mitte niivõrd liidrioskused.

Koolituseks tuleb võtta vähemalt päev, mitte teha seda õhtuti.

Hetkel kuum