2 märts 1998

Eestile müüdi tasuta veoload

Venemaa ja Eesti ministeeriumid on tänavu kokku leppinud vahetada 3500 riikidevahelist veoluba. Eestis on nende lubade jagamise õigus Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonil (ERAA). 3500 Venamaa luba on ligi kümnendik vajaminevast kogusest. Puuduv osa tuleb firmadel osta piirilt hinnaga 250 dollarit luba.

Eelmisel aastal tekkinud veolubade ja tolli probleemide hambutu lahendamine ERAA poolt andis viiele veofirmale (TVG-Trans, Zaur, Nurk, Anniston, Saku Auto) ja ASA Kindlustusele tõuke asutada Eesti rahvusvaheliste sõltumatute autovedajate liit (ERSAL). Nende töö on Eesti vedajatele osutanud karuteene.

ERSALi kontoris müüakse Eesti vedajatele 100 dollariga veolube, mis olid ette nähtud tasuta vahetamiseks Eesti ja Venemaa vahel. ERSALi kätte on sattunud 2000 kvoodijärgset Venemaa veoluba. Ülejäänud 1500 müüb ERAA 100 krooniga.

Teede- ja sideministeeriumist kinnitati, et ERSAL pakkus abi lubade Eestisse toimetamiseks. Minister Raivo Vare andis oma kirjaga ERSALile õiguse load Venemaalt ära tuua, kuid mitte neid Eestis müüa. Kaks korda on ERSALil palutud load tagastada, kuid seni tulutult.

ERSALi esimehe Armas Pennie sõnul toimub ERSALi ruumides küll lubade müük, kuid load on Venemaalt välja ajanud ASi Zaur (endine ATER) juht Vladimir Kostikov. ERSAL saab lubade müügist korralduskulude katteks, nagu ERAAgi, 100 krooni. Ülejäänud raha läheb Kostikovi kätte, kes kannab selle üle Venemaale inimese või organisatsiooniarvele, kes aitas väidetavalt veolube Venemaalt hankida. Kuna Venemaa transpordiministeeriumist väidetakse, et Eesti on kõik kvoodijärgsed load kätte saanud, tuleb välja, et heategija Venemaal on suutnud Eestile maha müüa load, mis olid ette nähtud tasuta vahetamiseks.

Arusaamatu on teede- ja sideministeeriumi käitumine, kes on andnud lubade jagamise õiguse ERAA-le, kuid ei leia sealt väärilist inimest, keda saata nendele järele.

Segaduse positiivse poolena on ERAAs tekkinud aktiivsus Venemaa küsimuste lahendamisel. Juhtumi uurimiseks loodi Venemaa ja SRÜ riikide komisjon. Segaduse lahendamine pole jäänud nende ainsaks tegevuseks. Kohtutakse Venemaa autovedajate assotsiatsiooniga ja Venemaa tolli esindajatega. Märtsis viivad Venemaa tolli- ja piiritöötajad Eesti autovedajatele läbi õppused Moskvas ja Tallinnas.

ERSAL eesotsas Zauri juhi Valdimir Kostikoviga peab load tagastama ning laiali minema. Eestit saab rahvusvaheliselt riigi tasandil esindada vaid üks organisatsioon. Kui keegi ERSAList tunneb kutsumust Venemaa probleemide lahendamiseks, siis peab ta ühinema ERAA vastava töögrupiga.

Hetkel kuum