8. märts 1998 kell 22:00

Seadmete ohutusnõuetest

Tööõnnetuste vältimiseks kohustas valit-sus tööandjaid viima kasutatavad masinad ja seadmed 1994.--1996. a vastavusse ohutusnõuetega.

Töökaitseseaduse mõttes tähendab see, et masin peab sihipärasel kasutamisel olema ohutu. Lähtudes masinate ja seadmete ohutuse tagamise korrast (RT I 1993, 75, 1103) ja Euroopa Liidu direktiivist 89/392/EEC, saab tööandja masinal ja seadmel kontrollida:

- vastavusavalduse (EC declaration of conformity- ) olemasolu;

- kasutusjuhendite olemasolu;

- märgistuse ja ohutusmärkide olemasolu;

- vastavusmärgi CE olemasolu (ei ole Eestis kohustuslik, kuid ma ei soovita osta ilma vastavusmärgita CE masinaid, sest nende müük Euroopa Liidu riikides ei ole lubatud).

Kui ülalnimetatu masinal puudub või on tegemist vana masinaga, peab tööandja viima läbi riski hindamise.

Hetkel kuum