15. märts 1998 kell 22:00

Kas info kõigi eraisikute tulu kohta peaks olema avalik?

Lähteideena ma arvan, et see peab olema absoluutselt avalik, läbipaistev kõigi isikute suhtes, ükskõik, kes sa iganes oled.

Eriti puudutab see punkt kõiki avaliku elu tegelasi, kõiki riigi- ja parteitegelasi jm tegelasi. Teine grupp, keda see kindlasti puudutama peaks, on need, kes taotlevad ühel või teisel viisil riigilt mingisugust abi, on see siis toimetulekutoetus, lastetoetus, eluasemetoetus, töötu abiraha jne, on väga palju igasuguseid viise. Et kõigil oleks täpselt selge, kes vajab toetust ja kes mitte. Kui ühiskonnas on olemas sotsiaalsed abiprogrammid, siis peab olema kõigil ülevaade, kellele need tulud lähevad.

Piiri on muidugi keeruline tõmmata. Aga ideena peaks olema info kõigi eraisikute tulude kohta kättesaadav -- avatud ühiskond. Just selle tõttu peaks ta kehtima igal juhul ja kõigi kohta. Me sõltume kõik riigieelarvest väga palju. Kes ühel, kes teisel viisil. Kes on maksumaksja, kes maksumaksja rahast abitoetuste saaja.

Ma ei poolda, et info kõigi eraisikute tulude kohta peaks olema kättesaadav. Igal inimesel on õigus personaalsusele ja kui ta on täiesti tavaline inimene, ei ole poliitikasse sekkunud -- see on ikka eraellu tungimine.

Varanduslik seis on ka üks emotsioone tekitav asi -- mine tea, kuidas need emotsioonid kellelegi mõjuvad, eriti meie üleminekuajal ja üleminekukeskkonnas. See tekitab emotsioone ja on privaatsusesse tungimine, eraellu sekkumine.

Kui inimene on endale valinud positsiooni, et ta tahab olla avalikkuses, tahab avalikkust ja ühiskonda mõjutada kas läbi poliitika või mingi muu ametipositsiooni, siis loomulikult on ta ennast määratlenud, siis ta peab olema rohkem avatud.

Aga kui inimene on tavaline -- loomulikult peab ta järgima ühiselu norme, aga et kõik peaks niivõrd läbipaistev olema -- lõppude lõpuks võib siis olla ka tahtmine vaadata, kuidas inimesed kodus elavad, mis tehakse magamistubades jne.

Hetkel kuum