17. märts 1998 kell 22:00

Pankrotistunud ettevõtete töötajatele 300 000 krooni

Valitsus eraldas eile tagatisfondist kahe pankrotistunud ettevõtte töötajate hüvitisteks ja sotsiaalmaksu tasumiseks kokku 287 793 krooni.

Valitsus eraldas pankrotistunud ASi Wuty Metsa töötajatele saamata jäänud palga, puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel ettenähtud hüvitiste väljamaksmiseks 58 482 krooni ning sotsiaalmaksu tasumiseks 19 299 krooni.

Pankrotistunud Tallinna Ehitustrusti mehhaniseerimis- ja transpordijaoskonna töötajate eesõigusnõuete rahuldamiseks eraldas valitsus 157 904 krooni ja sotsiaalmaksu tasumiseks 52 108 krooni.

Leisi vald sai valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist tagastamatu toetusena 203 000 krooni Leisi ambulatooriumi ümberasumise kulutusteks õigusjärgsele omanikule tagastatud hoonest. ETA

Hetkel kuum