18. märts 1998 kell 22:00

Kofkini nõue jäi Tartus arvestamata

Tartu lihakombinaadi pankrotihalduri Andres Uuli väitel on möödunud aasta lõpus ja selle aasta alguses müüdud suurem osa ASi Tartu Lihakombinaat kinnisvarast ja selle tehingu eest on Kompexim AG väidetavalt saanud 16 miljonit krooni.

Kompexim AG omanik Alexander Kofkin on Postimehele väitnud, et aitas vanu kolleege Olav Uusnat, Gustav Tõnspoega ja Ilmar Ulpi lihakombinaadi erastamisel, kuid nõudis tagatiseks erastatava vara pantimist Kompexim AG-le.

Kofkini väitel on osa tagatiseks pandud hoonetest võlgade katteks üle võetud.

Pankrotihaldur Andres Uuli näeb võimalust vara tagasivõitmiseks, sest eelistatud on ühe võlausaldaja huve.

Eilsel võlausaldajate esi-mesel üldkoosolekul otsustati alustada Tartu lihakombinaadi pankrotivara müüki, mille teostamiseks valiti viieliikmeline pankrotitoimkond.

Koosolekul osales 32 võlausaldajat, kelle kogunõue on 10,75 miljonit krooni. Pankrotihaldurite andmeil on ASi Tartu Lihakombinaat võlgade kogusumma 13,6 miljonit krooni.

Tartu lihakombinaat võlgneb maksuametile 9,6 miljonit krooni ja loomi tapamajja viinud eraisikutele ligi 500 000 krooni. Täpne võlgade suurus selgub pärast nõuete kaitsmist.

ASi Tartu Lihakombinaat vara arvestuslik väärtus on ligi 10 miljonit krooni, kuid turuväärtus pole pooltki sel-lest. Kombinaadile ollakse võlgu 9,5 miljonit krooni, kuid sellest 4 miljonit on lootusetu tagasi saada.

ASi Tartu Lihakombinaat pankrot kuulutati Tartu linnakohtus välja 26. veebruaril. Tänaseks on kombinaadi omanikud esitanud kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse, kuna väidetavalt on pankrotiavalduse esitanud Foodane Ltd ees võlg kustutatud ja teised võlausaldajad pole kohtu poole pöördunud.

Koosolekul pankrotihalduriteks valitud Andres Uuli ja Sirje Tael pidasid apellatsioonkaebust Tartu lihakombinaadi omanike venitamistaktikaks, sest ettevõte on maksejõuetu ja ei tööta juba sügisest saadik.

ASi Tartu Lihakombinaat omanikud on AS Landrek ja Olav Uusna, kes on töötanud ka Alexander Kofkinile kuuluvas firmas Kompexim AG.

Hetkel kuum