18. märts 1998 kell 22:00

Riia tehas huvitub laevaehitusest

Riia laevaremonditehas loodi 1913. aastal. Selle peamised tegevusvaldkonnad on laevade üldremont, masinate ja seadmete hooldus, värvimis- ja elektritööd ning väiksemate laevade ehitamine. Umbes 60% tellimustest saadakse Lääne-Euroopast, sealhulgas Kreekast, Pantsusmaalt, Saksamaalt ja Norrast, ülejäänud Venemaalt ja kohalikult Läti merelaevanduselt. Tehas töötab peaaegu täisvõimsusega, kuid kuna tellimused on hooajalise loomuga, langeb enamik käibest aasta teisele ja kolmandale kvartalile.

Läti nelja laevaremonditehase hulgas on Riia pika edumaaga suurim, andes üle 80% tööstusharu käibest. Kolme väiksema konkurendi, Tosmare, Mangali ja Bolderaja tehas, aastakäive jääb kõigil paari miljoni lati piiridesse.

Riia laevaremonditehase põhiomanik on JSC Remars-Riga, mis loodi tehase oma töötajatest enne erastamist. Praeguseks kuulub üle 40% JSC Remars-Riga aktsiates firmale JSC Baltijas Holdings. Strateegilise omaniku investeerimiskohustus aastaks 2000 on üks miljon latti. 25% Riia laevaremonditehase aktsiatest müüdi avalikkusele 1996. a märtsis erastamissertifikaatide eest ja 8,37% aprillis sularaha eest hinnaga 1,39 latti aktsia eest.

Ettevõte tahab tulevikus hakata tõsiselt laevu ehitama, esimene üle 50 meetri pikkuse kalalaeva tellimus norralastelt on täitmisel. Kui see õnnestub, on oodata veel seitsme kalalaeva tellimust. Suuremad investeeringud on tehasel kavas teha akvatooriumi süvendamisse ja tehnika moderniseerimisse. Oluline on osavõtt Tosmare tehase erastamisest, millest saab positiivse lahendi puhul Riia laevaremonditehase laevaehitusbaas.

Riia laevaremonditehase eelmise aasta majandustulemused kujunesid heaks, prognoositud ühe miljoni lati suurune kasum ja 13,25 miljoni suurune käive esialgsete andmete põhjal ka saavutati.

Hetkel kuum