Ehitiste võõrandamise ja pantimise korrast

06. aprill 1998, 00:00

Asjaõigusseadus hakkas kehtima 1. detsembril 1993 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 sätestab, et kuni maa kandmiseni kinnistusraamatusse ei ole õiguslikul alusel püstitatud ehitis, sh pooleliolev ehitis, maa oluline osa ja seda loetakse vallasasjaks, kui seaduses ei sätestata teisiti. Seega kuni ehitisealune maa ei ole kantud kinnistusraamatusse, tuleb ehitise (maja, suvila, garaa? jne) võõrandamisel lähtuda nimetatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse sätetest.

Võõrandamine hõlmab endas nii müümist, kinkimist, vahetamist kui ka muud vara ühelt omanikult teisele üleandmist. Pärimist reeglina ei loeta võõrandamiseks, kuid ehitiste pärimine käib samuti nimetatud seaduse alusel.

Seadus sätestab, et ehitise või selle osa võõrandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

Ehitise müügilepingus fikseeritakse selle olulised tingimused, näiteks objekti hind, maksmise kord, üleandmise tingimused jm. Enne lepingule allakirjutamist tuleb notarile esitada vajalikud dokumendid ja selgitada olulisi tingimusi. Silmas tuleks ka pidada, et kaasomanike ostueesõigust ei kohaldata erastatud eluruumi (korteri) võõrandamisel, kui kaasomanikke on rohkem kui kuus.

Kui isik soovib saada pangast laenu näiteks korteri ostmiseks, siis peab seda laenu millegagi tagama. Ühe peamise tagatisena tuleb arvesse kasvõi ostetava korteri pantimine panga kasuks. Vallasasjaks oleva ehitise pantimiseks on vajalikud põhimõtteliselt sarnased dokumendid kui müümiseks, v.a kaasomanike avaldused ostueesõigusest loobumise kohta. Pantija ja pandipidaja lepivad kokku, millise notari juures soovitakse leping sõlmida ja kumb pooltest esitab notarile vajalikud algdokumendid ja lepib kokku lepingu sõlmimise aja.

Ehitise pantimisel peab arvestama, et kui ehitisealune maa kantakse kinnistusraamatusse ja ehitis muutub kinnistu osaks, siis tuleb pant ümber vormistada kinnisasja pandiks -- hüpoteegiks. Kulud, mis on seotud hüpoteegi seadmisega, tasub ümbervormistamisel reeglina pantija.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
28. November 2011, 18:20
Otsi:

Ava täpsem otsing