8. aprill 1998 kell 22:00

Avatud ruum aitab juhtida

Avatud bürood levivad maailmas üha laialdasemalt, võites populaarsust ka Eestis.

Avatud büroo idee on luua soodne ühtne väli, mis stimuleeriks loovat mõtlemist ja keskendumist tööle. Tegemist on efektiga, kus valitsev asjalik meeleolu aitab keskenduda. Positiivne on ka suurem anonüümsus: kõik töötavad -- pole kohustust olla viisakas, elada kaasa kolleegde juhtumistele ja mõttekäikudele.

Avatud büroo on kergesti juhitav, sest meeleolud kanduvad kergesti ühelt inimeselt teisele üle. Siiski tuleb arvestada, et leviku saavad nii positiivsed kui ka negatiivsed meeleolud, ka destruktiivsed.

Kui büroo teenindab kliente, ärge unustage nende mugavusi esikohale seada. Kliendid suhtuvad küüniliselt end ülearu vabalt tundvatesse töötajatesse. Kõige eemalepeletavamad on kahtlemata arvustavad pilgud ja elutüdinud olek.

Töökohtade planeerimisel tuleks arvestada, et iga töötaja tunneks ennast ka mingil määral isoleerituna. Väga halvasti mõjub töötaja enesetundele ja seega tööviljakusele positsioon, kus kaks inimest istuvad otse vastamisi. Vabatahtlikult asetavad istekohad nii inimesed, kes keskenduvad isiklikele suhetele.

Teine väga häiriv positsioon on, kui keegi istub otse selja taga, näoga meie suunas. Turvalisust ja barjääre aitavad luua nii kõrge tooliselg, esemed laual, spetsiaalsed vahebarjäärid.

Iga töötaja isoleerituse vajadus on erinev, sõltudes tööl valitsevast üldisest meeleolust ja suhetest kolleegidega. Suurema büroo puhul ükskõiksus üksteise suhtes kasvab. Väikestes büroodes aga hoitakse üksteisel silm valvasalt peal -- see logeleb, see unistab, too on naljaka näoga.

Miks on paljudel inimestel nii raske kohaneda avatud bürooga? Üks põhjusi on oskamatus kaitsta oma biovälja, kui meid ei ümbritse füüsilised barjäärid. Oma territooriumi saame luua ka teisiti, mõtteliselt.

Tähtis eeltingimus on, et me tunneksime ennast hästi oma kehas, oma riietes, oma mõtetega.

Hetkel kuum