13. aprill 1998 kell 22:00

Eeskirja rikkuja teeääri koristama

Riigikogu liige Daimar Liiv koostas eelnõu, mis jõustumisel suurendab piirkiirust ning lubab rooli istuda ka pärast alkoholi tarbimist.

Äripäev toetab Liivi algatust ja leiab, et kiiruse piirmäära tuleks muuta. Samuti võiks lubada rooli istuda pärast pudeli õlle või pokaali veini tarbimist. Kuid me ei nõustu Liivi poolt pakutud määradega.

Toimetus ei toeta ettepanekut, et kiirteedel ja kaherealistel teedel oleks aprilli keskpaigast kuni oktoobri keskpaigani suurimaks lubatud kiiruseks 130 km/h, nagu see on praegu kuues Euroopa riigis.

Paljud autojuhid on kehtestanud endale ise piirkiiruse ja see on 10--15 km/h enam, kui lubab liikluseeskiri. Põhjus on selles, et kui autojuht ületab kiirust alla 20 km/h, siis on karistusmäär madalam.

Liivi ettepanek legaliseerib küll teedel valitseva olukorra, aga sellega kaasneb oht, et kui praegu sõidab osa juhte kaherealisel maanteel kiirusega 120--130 km/h, siis uue piirmäära kehtestamisega hakkavad nad sõitma 140--150 km/h.

Meie arvates võiks piirkiiruseks olla 120 km/h ja kuna kiirusemõõtja veaks peetakse 7 km/h, siis peaks 130 km/h olema piir, mille ületades muutub karistusmäär märgatavalt rangemaks. Talvel peaks kaherealistel teedel olema piirkiirus 90 km/h.

Teistel asulavälistel teedel peaks suurim sõidukiirus olema aasta ringi 90 km/h (Euroopas on ainult kolm riiki, kus piirkiirus on suurem). Osal teelõikudel sõltuvalt teeoludest ja liiklusohutusest võiks piirmäär olla ka kõrgem, näiteks 100 või 110 km/h. Sellised teelõigud tuleb vastavate liiklusmärkidega tähistada.

Daimar Liiv soovib oma eelnõus lubada autot juhtida ka 0,4promillise joobe korral. Meie arvates võiks joobe puhul olla piirmääraks 0,5 promilli. Põhjus on lihtne -- 0,5 kuni 0,8 promilli on lubatud üheksateistkümnes Euroopa riigis, ainult kolmes riigis on lubatud joobeaste madalam.

Ei usu, et 0,5promillise joobe ehk lõuna kõrvale pudeli õlle või pokaali veini lubamine suurendaks liiklusõnnetuste arvu.

Tegelikult oleks see samuti praeguse olukorra legaliseerimine. Ja kui pärast ühe pudeli õlle joomist on lubatud autorooli istuda, ei hakka autojuhid lõunasöögi kõrvale rohkem õlut tellima.

Viimaks teeb Äripäev ettepaneku täiendada liikluseeskirja rikkumise eest määratavate karistuste loetelu.

Uue karistusviisina pakume välja ühiskondlikule tööle suunamise. Kui sõidukijuht on näiteks korduvalt ületanud kiirust, siis peab ta puhkuse ajal või puhkepäevadel tegema teatud arv päevi oma kodulinnas heakorratöid. Tööle suunamise ja karistuse pikkuse otsustaks kohus.

Hetkel kuum