13. aprill 1998 kell 22:00

Üürnikud süüdistavad valitsust elamureformi blokeerimises

Eesti üürnike ühenduste liidu (EÜÜL) juhatus pöördus täna avalikkuse ja valitsuse poole avaldusega, et praeguseks on elamuseadustiku muutmised vabariigi valitsuse poolt blokeeritud.

Lahendamata on palju reguleerimist vajavaid suhteid omanike ja üürnike vahel ja EÜÜL on jätkuvalt seisukohal, et tänane ja lähiaastate Eesti ei vaja üüripiirmäära kaotamist, teatas EÜÜLi aseesimees Tõnu Kauba.

Kauba sõnul kavandab EÜÜL konkreetset tegevust, et sundida valitsust oma kohustuste täitmisele, «kuna üürnike ja omanike vastasseis on ühiskonnale ebasobiv.»

EÜÜL juhib oma avalduses tähelepanu korterioksjonite ebaõiglusele tagastatud majade üürnike suhtes ning riigi eelarvelise raha elamufondile kulutamise kontrollimatust.

EÜÜL peab vajalikuks avalikustada need «transpordi ja ümberasujate nimekirjad isikute osas, kelle suhtes Eesti riigil ei ole kohustusi ja mille alusel on Eestis asutud seadusevastaselt «tagastama» kinnisvara.» EÜÜL nõuab valitsuselt omandi sundvõõrandamise korra kiiret väljatöötamist.

Üüri piirmäära tuleb liidu hinnangul säilitada diferentseerituna, et tagada ka nõrgemate ühiskonnakihtide toimetulek oma igapäevaeluga ning aidata kaasa kiireneva inflatsiooni pidurdamisele.

Samuti peab EÜÜL vajalikuks omavalitsustepoolset survet vabariigi valitsusele, et valitsus lõpetaks elamureformi blokeerimise ja asuks täitma oma põhiseaduslikke kohustusi.

Üürnike ühenduste liitu kuuluvad praegu kaheksa linna üürnike organisatsioonid. Eilsel koosolekul võeti liidu liikmeks Elva üürnike ja korteriühistute ühing. ETA

Hetkel kuum