15. aprill 1998 kell 22:00

EMV ja Merko ühinemisvaidlus

Praeguste kokkulepete alusel saaksid EMV omanikud ühinenud firmast 43% ja Merko Ehitus 57%. Eile sõlmisid firmade juhatused firmade liitmise lepingu. Kahe firma aktsiate vahetuse teel toimuva ühinemise peavad heaks kiitma ettevõtete aktsionärid.

Raudsepp kinnitas, et arvestades kahe firma eelmise aasta võrdset netokäivet, kasumit ja ühinemiskavatsuste avaldamise aegset võrdset turukapitalisatsiooni, peaksid firmad ühinema võrdsetel tingimustel. «Ma loodan, et praegustel tingimustel see ühinemine küll teoks ei saa,» lisas Raudsepp. Baltic Republic Fundile kuulub 15% EMV aktsiatest.

Raudsepaga nõustus ka Hoiupanga turgude asedirektor Ago Lauri, kelle sõnul toimuks praegustel tingimustel kahe firma ühinemine EMV aktsionäride arvel.

ASi EMV poolt audiitorfirmalt Price Waterhouse tellitud eksperthinnang kinnitas aktsiate optimaalseks vahetussuhteks EMV aktsionäridele ligi 42%.

Merko Ehituse nõukogu esimees Toomas Annus ütles, et praegune vahetuskurss on igati õigustatud, arvestades ettevõtete senist arengut ja tulevikuperspektiive. Merko Ehitusel on kapitali üle ja EMV-l jälle napib, mistõttu ühinemisel saaks kapitalivajadus kaetud omavahendite arvel ning kaoks vajadus korraldada aktsiaemissioon, selgitas Annus.

Ka EMV juhatuse esimees Algerd Andruskevit?us on aktsiate jaotusega uues ettevõttes rahul.

Hansa Investmentsi suuromanik Joakim Helenius on ka ehitusfirma Koger & Sumberg aktsionär ja firma nõukogu liige. Mitme firma kaudu kontrollib Helenius ligi 20% firma aktsiatest. Kahe ehitusfirma ühinemist korraldava Balti Cresco Investeerimisgrupi nõukogu esimees Indrek Rahumaa lausus, et Hansa Investmentsi avalduse taga võib peituda kaugem eesmärk ühendada Koger & Sumberg EMVga ja suurendada sellega esimese firma väärtust.

Raudsepp ütles, et eelkõige on Hansa Investmentsi huvid esindatud EMVs, mistõttu süüdistused on alusetud. Koger & Sumberg üritas eelmise aasta suvel noteerida oma aktsia Tallinna börsil, kuid noteerimiskomisjon ei rahuldanud seda taotlust.

Raudsepp kinnitas, et Hansa Investments ei pretendeeri ka veel paar kuud tagasi kavandatud EMV aktsiaemissiooni korraldamisele ja emissiooni 55kroonise aktsia hinna pakkumise eesmärk oli tõestada EMV juhtkonnale, et ettevõte on rohkem väärt. Raudsepa ütlusel on EMV juhatusele saadetud kirjalik kinnitus garanteerida aktsiaemissioon 55 krooni tasemel.

Balti Cresco hinnangul väheneks uusemissiooni korraldamisel EMV praeguste aktsionäride osa firmas 80 protsendini ja pärast seda võrdsetel alustel ühinemist saaksid praegused omanikud ettevõttest vaid veidi üle 41 protsendi. Praegustel tingimustel ühinedes saaksid nad 43%.

Ago Lauri ütlusel töötaks selline arvutus ideaalselt, kui emissiooniga ei loodaks ettevõttele lisaväärtust.

Samuti erinevad Cresco ja Hansa Investeeringute andmed firmade väärtuse ja suhtarvude kohta, Cresco andmed on suuresti Merko Ehituse kasuks. Cresco arvutustes on põhiliselt arvestatud firmade tulevikuga. Raudsepp märkis, et vastaspoole arvutused on tehtud põhimõttel, et Merko investeeringud kasvavad ja EMV omad kahanevad, kuid finantsinvestor ei saa tugineda oma investeeringutes oletustele, vaid hetkeolukorrale.

Hetkel kuum