19. aprill 1998 kell 22:00

Kindlustushüvitistest

Vastavalt tulumaksuseadusele on maksumaksjal õigus mitte tunnistada tulu varaga seotud kindlustusjuhtumite puhul juhul, kui hüvitist kasutatakse kadunud, hävinud või kahjustunud vara taastamiseks või asendamiseks vastavalt TMS § 36 sätestatud korrale.

Tulu vähendamise aluseks tuludeklaratsiooni kasumi vähendamise real on hüvitise tuluks arvamise, mitte selle kättesaamise hetk.

Vara tuleb asendada või taastada kahe aasta jooksul. Kui vara taastamiseks kasutatakse vaid osa hüvitisest, tuleb ülejäänud hüvitise osa tuludeklaratsiooni kasumi suurendamise realt välja tõsta.

Kui vara taastamiseks kulutatakse raha enam, kui on saadud kindlustushüvitist, võib täiendavalt makstud summa maksuamortisatsiooni tabelis vara korrigeeritud maksumusele lisada. Kui maksumaksja vara ei asenda ega taasta, kuulub kindlustushüvitise summa tuludele liitmisele.

Hetkel kuum