26. aprill 1998 kell 22:00

Kas tuleks avalikustada riigifirmade juhtide palgad?

Riik on avalik asi. Kui tekivad problee-mid, ei ole usaldust, siis kõige kindlamini aitab kaasa avalikustamine.

Salatsemine toob alati liialt palju negatiivseid tagajärgi.

Kuigi on ebaviisakas küsida, kui suur su palk on, see on nii... inimese persooni tasemel. Aga on väga ilus, kui teatud positsioonist alates ise avalikustatakse. Nii nagu paljudes riikides kombeks. See aitab eetilise kliima tervenemisele Eestis kaasa. Need, kes on kuskilt astmest kõrgemal või edukamad, peaksid olema avalikud.

See sõltub maal valitsevast eetikast. Maksumaksja või mitte maksumaksja raha -- USAs avaldatakse tippude palgad ära. Seal on korporatsioonide juhtide palgad isegi kooliõpikutes, seletatakse, kuidas nende palk kujuneb jne.

Inimene, kes ei oma informatsiooni, ei saa otsustada. Võib-olla see on kõige olulisem. Kui me hoiame inimesi informeerimata, siis meil ei saagi tegelikult tugevat riiki ja monoliitset ühiskonda tekkida.

Minu arusaamade järgi on siin tegemist suure õigusliku arusaamatusega, vaakumiga lausa. Kõigepealt see, et riigifirmad on läinud äriettevõteteks ja ei saa päris samastada mingit riigiametit ja äriettevõtet.

Nõukogu poolt volitatud isiku ja juhatuse esimehe ja liikmete vahel on tööleping, mis on konfidentsiaalne.

Näen siin ainult mingit poliitilist huvi, et asju segaseks ajada.

Minu meelest on see nonsenss. Me tahame Eestist üles ehitada normaalset kapitalistlikku riiki, aga see palkade avalikustamine on minu meelest kümme sammu tagasi.

Kui vastav seadus vastu võetakse, on see üldkoosoleku küsimus, kas ta avalikustab juhtide palgad. Või teeb seda meie minister.

Mina näen seda situatsiooni niisuguse omapärase koomikana. Nad võib ju välja öelda, aga see pole absoluutselt korrektne. Ajad on lihtsalt teised. Praegu pole sellist seadust.

Mina arvan, et praegu ei ole palkade avalikustamine mitte mingil juhul vajalik.

Hetkel kuum