3. mai 1998 kell 22:00

Hoonete ja II grupi põhivara müük tulumaksudeklaratsioonis

Hoonete arvestamist tulumaksu tarbeks reguleerivad tulumaksuseaduse paragrahvid 17 ja 18. Hoonete ja rajatiste osas, mis moodustavad põhivara I grupi, peetakse arvestust eraldi iga põhivara osas.

Hoone müügi korral võetakse see maksuamortisatsiooni tabelist välja korrigeeritud maksumuses. Tuludeklaratsioonis korrigeeritakse maksustatavat tulu hoone maksuamortisatsiooni ning raamatupidamisliku amortisatsiooni vahega, mille leidmisel võetakse arvesse alates 1994. a arvestatud raamatupidamislik amortisatsioon.

Kui raamatupidamislik amortisatsioon on olnud suurem kui maksuamortisatsioon, vähendatakse vahe võrra maksustatavat tulu. Kui raamatupidamislik amortisatsioon on olnud väiksem maksuamortisatsioonist, liidetakse vahe maksustatavale tulule.

Säärase korrigeerimise eesmärk on viia raamatupidamises arvestatud hoonete müügikasum, mille puhul on lähtutud hoone raamatupidamislikust jääkväärtusest, võrdseks maksustamise tarbeks arvutatud tuluga.

Kõik muud amortiseeritavad põhivarad, mis ei ole hooned või rajatised (I grupi põhivara), kuuluvad II gruppi ning nende üle peetakse arvestust kõigi sellesse amortisatsioonigruppi kuuluvate põhivarade korrigeeritud maksumuse summalt (kogumilt). Põhivara müügiga seotud korrigeerimisi tuludeklaratsioonis reguleerib tuludeklaratsiooni täitmise juhend.

II amortisatsioonigrupi vara müügi puhul vähendatakse kogumit maksuamortisatsiooni tabelis vara müügihinna võrra ning tuludeklaratsioonis tõstetakse välja raamatupidamislik müügikasum või -kahjum (müügihinna ning vara raamatupidamisliku jääkväärtuse vahe). Kasum arvatakse maksustatavast tulust maha ning kahjum lisatakse maksustatavale tulule juurde.

Kui müügi tulemusena on kogumi jääk negatiivne, liidetakse see jääk maksustatavale tulule ning loetakse kogumi väärtus võrdseks nulliga. Kui kogumis ei ole vara, kuid maksuamortisatsiooni tabelis on II grupi põhivara real positiivne summa, loetakse kogumi jääk taas võrdseks nulliga ning vähendatakse jäägi võrra maksustatavat tulu.

Hetkel kuum