3. mai 1998 kell 22:00

Maaomanik käib riigiga kohut

Riigiomandisse jäetaval maa-alal paikneb Tehvandi treeningukeskus, kuid samas kuulub osa maast kahele õigusjärgsele omanikule. «Kui kultuuriministeeriumi nõudmised rahuldatakse, jääb üks omanik ilma õuemaast, viljapuuaiast, põllu- ja heinamaast,» ütles Pühajärve vallavanem Riho Raave.

Alvar Linnamäe sõnul sai ta tagasi 17 hektarit maad, millest kultuuriministeerium soovib nüüd riigistada ligi kaheksa. «Minu õuest läheb läbi rollerirada. Kultuuriministeerium taotles riigi omandisse rolleriraja alust maad ja raja teljest 20 m mõlemale poole. Ma pole lahendusega nõus. Maa peab jääma talule ja kultuuriministeeriumile kuuluvate rajatiste juurde tuleb eraldi määrata teenindusmaa,» ütles omanik.

Raave sõnul tegi vallavalitsus kultuuriministeeriumile ettepaneku teenindusmaa määramiseks, kuid seda ei võetud arvesse. Kui kultuuriministeerium oleks arvestanud vallavalitsuse seisukohti ja oleks maaomanikega ise kokku leppinud, poleks asi halduskohtusse läinud.

Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõuniku Mart Eduri sõnul ei lahendaks vallavalitsuse määratud teenindusmaa probleeme, sest maad on vähe. Lähitulevikus peaks Tehvandist ja Otepääst kujunema rahvusvaheliselt arvestatav suusakeskus, kuid kui suusakeskus paikneb eramaadel, ei tee riik enam investeeringuid, samuti ei saa sellisel juhul korraldada mitte ühtegi rahvusvahelist võistlust, põhjendas Edur maa riigi omandisse jätmist.

Riik investeerib iga aasta Tehvandi suusakeskusse 3 mln krooni. Eduri sõnul need investeeringud lõpevad, kui maaomanikele õigus antakse.

Edur ütles, et ta teab, millega teisipäevane arutlus lõpeb. «Asi võtab uue ja seadusliku pöörde, kus kõik jääb valla otsustada. Kui Pühajärve valla otsus on tulevikus niisugune, et suusakeskust edasi arendada ei saa, tuleb kõne alla Tehvandi suusakeskuse erastamine või müük.»

Vallavanema sõnul ei ole keegi Tehvandil suusaspordi vastu, kuid riik peab järgima seadusi ja arvestama maaomanike õigustega.

Hetkel kuum