4. mai 1998 kell 22:00

Silmet vahetab valvet

Konkursi kuulutamiseni jälgis seda, et Silmetisse vargad ei pääseks ja oma töötajad ülikallist muldmetallipulbrit taskus tehasest välja ei viiks, Silmeti sisevalveteenistus.

Teenistuse ülema Heiki Jaanuse sõnul oli 22mehelise üksuse väljavahetamine turvafirma vastu tehase omanike otsus. Samas tõdeb Jaanus, et selle aasta algusest on Silmetist kaduma läinud ainult üks vasest detail.

Põhjused, mis tehase valvet ümber korraldama sundisid, olid valvemeeskonna täielikuma komplekteerimise vajadus, tema professionaalsuse suurendamine ja Sillamäe elanikest sõltumatumaks muutmine.

Oht, et Sillamäe elanikust valvuri tutvus tehase töötajatega oleks võinud viia kuritegelikele kokkulepetele, on reaalne. Alles hiljuti satuti peale kuriteokatsele, mis oleks tehasele võinud tuua mitusada tuhat krooni kahju.

Tehase esindaja sõnul ei lähe turvafirma teenuse kasutamine senistest kulutustest oluliselt kallimaks. Olemasolev eelarve kavatsetakse lihtsalt teisiti jaotada.

Konkreetne leping ESC ja Silmeti vahel on veel sõlmimata. Küll ollakse Silmetis jõutud valve ülevõtmiseni. See toimub üksikute valvepostide kaupa.

ESC ostab järk-järgult ära seni kasutatud valvetehnika. Ka osa endistest Silmeti sisevalveteenistuse töötajatest on nüüd ESCsse tööle asunud.

Haruldasi muldmetalle töötleva ASi Silmet valvatav territoorium on üle 35 hektari suur, lisaks tuleb valvata eraldi asuvat kesklao hoonet. Kokku on Silmetil aga 450 hektarit maad ja selle valvekontseptsioon tuleb alles välja töötada.

Senine Silmeti turvateenistus reorganiseeritakse sisekontrolli osakonnaks.

Tulles Sillamäele Silmeti mehitatudvalve konkursi võitmise kaudu, kavatseme me siin ka teistele klientidele oma teenust pakkuda. Meil on sõlmitud juba 19 lepingut ja sellega kaotatud turvateenuste monopol Sillamäel, mis seni kuulus valvekoondisele.

Sõlmisime koostöölepingu ka Sillamäe linnavalitsusega, millega ESC kohustub jälgima avaliku korra eeskirjade täitmist, tagama õigusrikkumise korral sündmuskoha puutumatuse kuni politsei saabumiseni, osutama võimalusel esmaabi, teatama tulekahjust, avariist või õigusrikkumisest ja võtma tarvitusele abinõud nende tõkestamiseks.

Saan politseilt igal nädalal kuri-tegevuse statistika, aga midagi hullu ma seal leidnud pole. Ka ei ole tuttavad suuremate ettevõtete juhid mulle kurtnud, et neil nn katusega probleeme oleks.

Probleeme on politseinike arvuga, nende niigi harve ridu vähendas raske avarii, milles mitu meest hukkus.

Linna üldise turvalisuse tagamisel loodame nüüd ka ESC-le, kes koostöölepingu põhjal Sillamäe tänavatel patrullib. Uue turvafirma tulek peaks tekitama ka konkurentsi. Munitsipaalasutuste turvamiseks kavatseme edaspidi korraldada konkursse.

Hullemad ajad Sillamäel on möö- das. Ajal, kui noor Eesti riik ja tema elanikud ei teadnud, millises suunas edasi minna, tekkisid ka Sillamäele katusepakkujad. Meie nende nõudmistega kaasa ei läinud ja selle pärast oli ka pahandusi.

Praegu on endised katusepakkujad kes kus. Osa viibib vanglas, teised lahkusid Venemaale ja kolmandad on mulla all.

See, mida Sillamäe turvalisus kõige rohkem vajab, on patrullteenistus. Siis jääksid ära ka öised sissemurdmised kauplustesse ja ladudesse. Palja valvepuldi valvamisest on vähe.

Hetkel kuum