7. mai 1998 kell 22:00

Toetame Venselit

Täna kohtub president Lennart Meri riigikogu fraktsioonide esindajate-ga ja peaks selguma, kas riigikogu toetab presidendi poolt keskpanga nõukogu esimehe ametikohale esitatud statistikaprofessori Vello Venseli kandidatuuri.

Äripäeva arvates sobib Vensel Eesti Panga nõukogu esimeheks, sest tal on olemas sellele ametikohale vajalikud teadmised ja ta ei ole seotud ühegi erakonnaga.

Juba see, et ükski suurem poliitiline jõud ei ole kiirustanud Venselit toetama, näitab, et tegu on õige inimesega. Pangandusturust peaks tal olema päris hea ettekujutus, sest ta on tegelenud Eesti pangandussüsteemi reformi analüüsiga.

Toimetus jagab mitut Venseli seisukohta. Oleme ühel meelel, et Eesti ei peaks kehtestama kaitsetolle ja et keskpank ei saa tagada pikaajaliste põllumajanduslaenude väljastamist. Siinjuures ei saa Venselit süüdistada asjatundmatuses põllumeeste probleemide alal, sest ta on ise talupidaja.

Oleme ka ühisel arvamusel, et Eestis on vaja tõhustada kogu rahandussektori järelevalvet ja et selleks tuleb pangandus-, kindlustus- ja väärtpaberiinspektsioon liita.

Venseli puhul on sümpaatne tema otsekohesus ja sirgjoonelisus. Ta on jäänud kindlaks oma seisukohtadele ja ei ole neid muutnud riigikogu liikmetele meelepäraseks, kuigi otsekohesus vähendab tema võimalusi saada parlamendi toetus.

Toetamist väärib Venseli suhtumine Eesti Panga seotusse poliitikaga. Tema arvates peaks üheksast nõukogu liikme kohast ainult kaks kuuluma poliitikutele -- üks koht opositsioonile ja teine koalitsioonile. Eesti Pank on Eesti riigile liialt oluline organisatsioon, et muuta panganõukogu miniparlamendiks. Nii ei arva riigikogu.

Kohtumisel Venseliga tundsid poliitikud eeskätt huvi, kes hakkavad kuuluma uude nõukokku. Erakondadele ei ole tähtis mitte Venseli programm ja vaated, vaid see, mitu erakondade oma meest on ta nõus nimetama panganõukokku. Selline lähenemine on lapsik ja on kahju, et parlamentäärid on laskunud liivakasti tasandile.

Eesti Panga nõukogu koostades tuleks lähtuda eeskätt sellest, millised on kandidaatide rahandusalased teadmised. Riigikogu liikmed heidavad aga Venselile ette seda, et ta ei ole poliitik, või siis hääletatakse presidendi poolt esitatud kandidaat maha põhjusel, et president ei ole piisavalt konsulteerinud riigikoguga.

Panganõukogu esimehe kinnitamisega on kiire. Juulis lõppevad teiste nõukogu liikmete volitused. Uued liikmed peab esitama nõukogu esimees. Kui juuliks pole panganõukogu esimehe ametikoht täidetud, siis näitab see, et riigikogu ei suuda riiki valitseda ja juhtida.

Kuigi kandidaadi esitamine kuulub presidendi kompetentsi, pole koalitsioon teinud piisavalt tööd, et probleemi lahendada. Koonderakonna fraktsioon isegi ei nõustunud Venseliga kohtuma.

Samas on stabiilsust ihkav Koonderakond see, kes vastutab kogu riigis maad võtva peataoleku eest, sh ka selle eest, et Eesti Pank on pidanud juba viis kuud ilma nõukogu esimeheta töötama.

Hetkel kuum