10. mai 1998 kell 22:00

Iga kulutuse kohta olgu paber

Füüsilisest isikust ettevõtja kulutused pea-vad olema dokumentaalselt tõestatud. See tähendab, et iga kulutuse kohta peab olema mingi paber. Seda ka siis, kui ettevõtluse tarbeks ostetakse näiteks arvuti või mobiiltelefon, mis on olnud teise füüsilise isiku isiklikus tarbimises.

Isiklikus tarbimises olnud vara müümise protseduuri raamatupidamise seadus ei reguleeri, kuid raamatupidamise algdokument peab selle nõuetele vastama.

Seega oleks otstarbekas võtta isikult, kellelt midagi ettevõtluse tarbeks ostetakse, vabas vormis tõend, millel oleks kirjas, mida ja kellele müüdi, millise hinnaga ning müüja isikuandmed ja allkiri.

Tulumaksuseaduse § 9 lg 2 p 7 alusel ei kuulu maksustatava tulu hulka tulu füüsilise isiku isiklikus tarbimises oleva vallasvara müügist. Seega ei pea ettevõtjana registreeritud isikule näiteks arvuti müünud isik saadud tulu deklareerima.

Hetkel kuum