17. mai 1998 kell 22:00

Millal on kasulik muuta ettevõtte aktsiakapitali suurust?

Aktsiakapitali suurus peab tagama võimalikult suure aktsiakapitali tootlikkuse, omakapitali ja võõrkapitali suhe peaks olema optimaalne.

Eesti ühiskonnas, kus ettevõtted on ülesehitusjärgus, on kapitali tootlikkuse näitaja paljudes valdkondades väheoluline.

Mõnes ärivaldkonnas, nt panganduses ja kindlustuses, on ka riik omalt poolt sekkunud kapitali suuruse reguleerimisse. Riik peab mitte ainult järelevalve kaudu, vaid ka kohustusliku kapitali suuruse kaudu kindlustama nende ettevõtete turvalisuse, kus on sees suure osa ühiskonna liikmete raha.

Leks Kindlustus on pidevalt laiendanud oma aktsiakapitali seetõttu, et me ka ehitame ettevõtet üles ja tahame olla kogu Baltimaade turul.

Majandusteaduse seisukohast on meie Eestis tegutseva elukindlustusfirma kapital võib-olla liiga suur, aga seda nõuab seadusandlus selleks, et pensionikindlustust müüa.

Kui ettevõttel ei jätku omavahendeid, siis on üks võimalus korraldada aktsiaemissioon ja hankida seeläbi lisavahendeid.

Avaliku emissiooni puhul saab laiendada investorite baasi (et saada näiteks börsile).

Suunatud emissiooni puhul on võimalus, et seeläbi saab teha endale vajalikke muudatusi osaluse suuruse ulatuses ettevõtte sees.

Aktsiakapital peab eelkõige peegeldama ettevõtte suurust ja kohta turul, seda nii investorite turul kui ka ettevõtte pakutavate toodete ja teenuste turul.

Aktsiakapitali suuruse muutmine sõltub paljudest konkreetselt iga ettevõttega seoses olevatest teguritest. Mõni ettevõte soovib, et vaba ehk sidumata omakapital oleks suur. Ettevõtte juhtidele ja juhtimisele on kindlam ja selgem, kui seotud kapital on omakapitalis suurema proportsiooniga kui sidumata kapital.

Ei saa tõmmata ranget reeglit, millal oleks aktsiakapitali suurust vaja kindlasti muuta.

Marati aktsionärid otsustasid fondiemissiooni teel suurendada ettvõtte aktsiakapitali kümme korda (41,6 mln kroonini), ajendatuna eelkõige soovist anda aktsiatele reaalne turuväärtus ja muuta nad võrreldavaks teiste börsil noteeritavate ettevõtete aktsiatega. Aktsiakapitali laiendamisega lõppes eriliigiliste aktsiate vahetamine samaliigilisteks.

Hetkel kuum