18. mai 1998 kell 22:00

Kas üleskutse autorid peaksid asutama uue erakonna?

Osasid üleskutsele allakirjutanuid ma tun-nen ja mõne poolt annaksin isegi hääle kergemini kui praegustele riigikogu liikmetele. Üleskutse on sisukas ja selles on väga konkreetseid ettepanekud. Mõned on võib-olla isegi liiga konkreetsed.

Kindlasti on see aga positiivne, et suhteliselt noored inimesed sellise programmiga välja tulid. Praegune poliitikute põlvkond tuleks kiiresti välja vahetada. Arvan, et selle üleskutse eesmärk on oma nägu näidata ja tulla poliitikasse. Muidu poleks mõtet olnud seda asja teha. Kui nad oma erakonna loovad ja seeläbi poliitikasse tulevad, siis saavad nad rahva poolt suurema toetuse.

Nad peaksid oma seisukohti veelgi täpsustama ja rahvani viima ning tulema juba välja uue erakonnana, millel on oma filosoofia, mis jääks poliitilisele areenile püsima ja saaks ka esindatud riigikogus. Senistel erakondadel ei ole olnud kandvat ideed ja sellepärast nad ongi lagunenud. 1992. aastal võitsid valimised noored sõbrad ja 1995. aastal vanad sõbrad.

Kui nad peaksid liituma Reformierakon-naga, siis kindlasti mõni allakirjutanu pääseb riigikogusse. Ei tahaks uskuda, et selle üleskutse baasil tekib uus erakond.

See oleks rumalus, kui nad üritaksid käivitada uue poliitilise liikumise. Meil on kõik ni?id täidetud. Rohkem ei ole poliitilisel maastikul uue erakonna jaoks ruumi. See killustaks veel seda kohutavat killustatust ja oleks isegi kuritegu meie poliitilisele tulevikule, kui nad looksid uue erakonna.

Kui nad aga kellegi hõlma all oma ideid püüaksid realiseerida, siis oleks see väga mõistlik. Neil oli palju arukaid mõtteid. Üks asi, mis mulle silma torkas oli see, et nende nägemus oli liialt ühekülgne. Nad unustavad ära rataste vahele jäänud või halvasti edasijõudnud inimese, kes ei ole nii energiline, nagu nad tahaksid. Valimistel on raske edu saavutada, kui suur hulk rahvast jääb kahe silma vahele. Teine tõsine puudus, mis mulle silma hakkas, oli see, et nad ei paku mingisugust mehhanismi, kuidas oma eesmärke ellu viia ehk kuidas viia läbi poliitilist puhastust.

Hetkel kuum