25. mai 1998 kell 22:00

Ekspedeerijad avastasid siseveod

Ekspedeerimisfirmad on avastanud Eesti-sisesed regulaarveod. Selle aasta esimese poolega on lisandunud regulaarsete Eesti-siseste liinivedude pakkujate ridadesse rohkem firmasid, kui neid enne kokku oli.

Kliendile muutub Eesti-siseste vedude korraldamisel valikuvõimalus suuremaks ja teenuse hind odavamaks, kuid nii kiire uute teenuste pakkujate lisandumine viib alla üldise toote kvaliteedi.

Kliendi valikuvõimalus on üle kahe korra laienenud. Kui eelmisel aastal toimetasid Eestis regulaarsetel siseliinivedudel tõsisemalt vaid Kaubaekspress ja Eesti Post, siis selle aasta algusest on teenuse pakkujate ringi lisandunud Scansped Eesti, AVA Liinid, In Time.

Teenuse hind langeb. In Time'i juhatuse esimees Veiko Kreevs ütleb, et pole mõtet turule tulles hindu alla lasta, kui turul on välja kujunenud kindel hinnatase, mis on ennast ära tasunud. Alvar Unuks AVA Liinidest kinnitab aga, et hinnad on uute firmade lisandumisega alla läinud. See on ka loomulik nähtus, sest uued firmad peavad endale võitma kliente. Konkurentidest madalam hind on üks võimalus, mida uued firmad vanade turul olijate vastu kasutavad.

Dumpinguni pole siiski laskutud. Scansped Eesti, Kaubaekspressi ja Eesti Posti teenused jäävad ühte hinnaklassi. Ka AVA Liinide hind ei ole madalam. Dumpinguni alles võidakse jõuda. Kiiresti tekkinud suurele hulgale firmadele ei jätku piisavalt Eesti sees liikuvat kaupa ning mõni firma võib hätta jäädes klientide püüdmiseks haarata kinni dumpingu võimalusest.

Professionaalset personali ei jätku, see viib alla teenuse kvaliteedi. Uued regulaarset siseveoliinide teenust pakkuvad firmad on oma personali saanud vanalt tegijalt Kaubaekspressilt. Scansped Eestis juhib sisevedude projekti Kaubaekspressist üle tulnud Tõnis Hintsov. Ka In Time on sisevedude projekti arendamiseks meelitanud endale töötaja Kaubaekspressist -- Toomas Soobeli. AVA Liinide eesotsas on kolm In Time'i endist töötajat. Proffe ostetakse ühest firmast teise, kes lõpuks ilma jääb, selle teenuse tase alaneb. Kaubaekspress pole väärilist vahetust lahkunud inimestele leidnud. Kaubaekspressi kliendid ASG Eesti ja AVA Liinid täheldasid teenuse kvaliteedi langust just siis, kui Kaubaekspressis toimus suurem kaadrivahetus. Ava Liinid otsustas lõpuks luua oma sisevedude regulaarliinid.

Tekkinud võimaluste paljususes puudub kindel liider. Uute firmade tase võib olla kõikuv, vanad tegijad peavad üle saama mõõnast. Kuni turg pole selginenud, ei saa anda ühest soovitust mõne firma kasuks. Klient peab tekkinud valikuvõimaluse ära kasutama ning uurima kõikide pakutavaid võimalusi. Kvaliteedi määramiseks tasub ühendust võtta ka uuritava firma teenust kasutava kliendiga, kes oskab omal nahal kogetu põhjal hoiatada pakutavas teenuses sisalduvate võimalike ohtude eest.

Hetkel kuum