25. mai 1998 kell 22:00

Mööblitootja Virko on pankrotieelses seisus

Ühispanga riskikapitali osakonna juhataja Guido Gritsenko sõnul ulatub summa koos viivistega üle kahekümne miljoni krooni.

Gritsenko ütles, et kui Virko esitab enne kohtuistungit laenu tasumise garantiikirja, võtab Ühispank pankrotiavalduse tagasi. «Meie soov ei ole Virko pankrotti lasta, kuid laen tuleb tagasi maksta,» ütles Gritsenko. Ta lisas, et pank saab nii või teisti oma raha kätte, sest Virko vara on panditud Ühispanga võla katteks.

Endine Virko turundusjuht Jaanus Hiie kinnitas, et Ühispank saab enne järgmist kohtuistungit tagasi oma 12 miljoni krooni suuruse võla.

«AS Virko leidis uue finantseerimisallika. Peale uue finantseerimisallika on Virkole lubanud laenu anda ka veel üks Eesti kommertspank,» ütles Hiie.

Gritsenko rääkis, et Ühispank andis ASile Virko laenu kahes jaos. Esimese 6, 5 miljoni krooni suuruse laenu sai Virko 1996. aasta mais. Intressimäär oli 16% ja laenu tagasimaksmise tähtaeg 1997. aasta mai.

Teist, 2 miljoni kroonist laenu taotles AS Virko Ühispangalt 1997. aasta mais intressimääraga 15% ja tagasimaksmise tähtajaga selle aasta 20. mail. «Kahe miljoni krooni suurune laen oli käibevahendite muretsemiseks. Laenu taotlemise ajaks olid Virko võlad kasvanud hankijate ees 2 miljoni kroonini,» ütles Gritsenko. Ta lisas, et Virko makseraskused on pikaajalised. «Kord laekusid intressimaksed hilinemisega, kord maksti neid ainult osaliselt,» ütles ta.

Hiie sõnul sai mööblitootja pikaajalised võlad kaasa seoses erastamisprotsessiga ja firma makseraskused ei ole tingitud firma tegevusest.

Virko teine suur võlausaldaja Ühispanga kõrval on maksuamet, kuid maksuvõlga Hiie ei öelnud.

Esimese pankrotihoiatuse esitas Ühispank Virkole selle aasta jaanuaris.

Gritsenko sõnul pidi esimene istung toimuma Kohtla-Järve linnakohtus 20. mail, kuid istung lükati Ühispanga nõudel edasi. Järgmine kohtuistung toimub umbes kuu aja pärast.

Hetkel kuum