27. mai 1998 kell 22:00

Iga neljas omavalitsus laenuregistris

Laenuregistris on andmed 60 omavalitsusüksuse kohta, ütles rahandusministeeriumi osakonnajuhataja Veiko Tammearu.

Kokku on Eestis 254 omavalitsust, kellest suurem osa on võtnud laenu. Ülejäänud omavalitsuste osas juhindub rahandusministeerium eelarvetes näidatud laenudest, mis vahel on eksitavad ja ei pruugi anda laenukoormusest tõest pilti.

Möödunud sügisest peavad omavalitsused Eesti Panga korraldusel kõik võetavad laenud kooskõlastama rahandusministeeriumiga. Varem võisid nad laenata kõrvalise isikuta. Tuli ainult jälgida, et laenusumma ei ületaks valitsuse kehtestatud normatiive.

Selle aasta aprilliks olid omavalitsused Tallinna linna arvesse võtmata juurde laenanud 87,6 miljonit krooni. Tammearu sõnul oli 71 miljoni krooni ulatuses tegemist võlakirjaemissioonidega. Eesti kommertspankadelt oli võetud 7,3 miljonit krooni. Kokku kavatsetakse sel aastal laenata 171 miljonit krooni, lausus Tammearu.

Tallinna linna Nomura panga vahendusel tehtud 230 miljoni kroonine võlakirjaemissioon suurendab omavalitsuste uute laenude summa sellel aastal 401 miljoni kroonini.

Välispankadelt või riigi poolt jagatava välislaenu arvel praktiliselt laene ei võeta.

Aprillis tegi riigikontroll kokkuvõtted Kiviõli, Kehra ja Paldiski linna riigi vahendusel ERBD-lt saadud energeetikalaenu tagasimaksmisest. Peakontrolör Sven Potapovi sõnul oli kõigil kolmel eelmise aasta lõpu seisuga riigile tähtajaks tasumata laenul lepingust tulenev võlg. Kiviõli võlg oli aasta lõpuks 600 000 krooni, Kehra linnavalitsusel suurenes võlg 4,3 miljoni kroonini ja Paldiski linnal 1,8 miljoni kroonini.

«Paldiski linnavalitsus ei ole eelarve pingelisuse tõttu seni riigile oma laenust üldse midagi tagasi maksnud, kuid pole midagi teinud ka rahandusministeeriumi soovituse täitmiseks maksta võlg tagasi kasvõi väiksemas ulatuses,» nentis Potapov.

Paldiski linnapea Jaan Mölder ütles, et Paldiski pole seda laenu võtnud. «See on Keila linna sõbralik abi,» lausus Mölder.

Sven Potapovi sõnul jõuab riigikontroll aastas jälgida 7-8 omavalitsusüksuse laenupoliitikat, kuid kõigile 254-le ring peale teha käib üle jõu. See pole seaduste järgi ka riigikontrollile kohustuslik. «Kui tehakse mingeid seaduseparandusi, siis võib-olla jõuame kontrollida,» lisas Potapov.

Hetkel kuum