31. mai 1998 kell 22:00

Kasutamata puhkuse hüvitamine

Töötaja on sageli nõus sellega, et jätab oma puhkuse kasutamata, kui tööandja selle rahaliselt hüvitab. Kui tööandja seda teeb, on tegemist otsese seaduserikkumisega. Küll aga peab tööandja hüvitama töötajale kogu kasutamata puhkuse kõikide tööaastate eest siis, kui töötajaga tööleping lõpetatakse.

Teatavasti 01.09.1996 muudeti töökoodeksi paragrahvi, mis lubas tööandjal hüvitada kasutamata puhkust mitte rohkem kui kahe tööaasta eest. Pole oluline, mis alusel tööleping lõpetatakse -- on see töötaja enda soov, tööandja algatus või isegi töölt vabastamine töötaja süülise käitumise tõttu.

Lõpparvega hüvitatakse kasutamata jäänud puhkus, lähtudes sellest palgast, mida töötaja saab töölepingu lõpetamise hetkel.

Hetkel kuum