31. mai 1998 kell 22:00

Koosta tootmiskulude aruandeid

Finantsaruanded annavad väga üldistatud kujul ülevaate ettevõtte rahanduslikust seisundist, ettevõtte igapäevasel juhtimisel on tarvilikud tootmiskulude aruanded.

Ettevõtted võivad vabalt otsustada selliste aruannete vormi üle. Näiteks võib tootmisettevõttes igal osakonnal olla oma aruanne. Osakonna juhataja koostab regulaarselt aruandeid, mis näitavad, kui palju on materjali ostetud ja tarbitud, kas tarbimine on olnud selline, nagu oodatud, kui palju töötunde on tootmisele kulutatud jne. Kuuaruande puhul saab juhtkond kiiresti sekkuda, kui kulud ootamatult suurenevad.

Kõrvalekalded plaanidest või eelarvetest annavad aluse mitmesuguste abinõude rakendamiseks. Kui näiteks käive ja seetõttu ka tulud peaksid jaoskonnas vähenema, selgub see peatselt kuu tootmiskulude aruande kaudu.

Hetkel kuum