1. juuni 1998 kell 22:00

28 aastat Euroopa firmani

Direktiiv tuleb kinnitamisele ELi riikide tööturu-, sotsiaal- ja haridusministrite 4. juuni kohtumisel Luksemburgis. Eelduste kohaselt ei julge enam ükski riik sellele vastu vaielda.

Euroopa firma idee on lõpule viia ELi siseturg ja see tähendab, et firma, mis tegutseb mitmes ELi liikmesriigis, ei pea enam igal pool looma küllaltki kulukat eraldi juhtkonnaga tütarfirmat. Euroopa firma süsteemile üleminek võimaldab Euroopa komisjoni hinnangul ettevõtetel säästa 540 miljardit Eesti krooni.

Suurimaid vaidlusi Euroopa firma puhul on põhjustanud see, missuguseks kujuneb palgasaajate mõju firmas. Näiteks Põhjamaades, Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Belgias on nende mõju seadusega kaitstud. Saksamaal on palgasaajatele ette nähtud ka koht juhatuses. Suurbritannias ja Lõuna-Euroopa maades niisugust traditsiooni ei ole.

See konflikt ongi seni blokeerinud direktiivi vastuvõtmise, kuid belglase Etienne Davignoni juhitud töögrupil on õnnestunud nüüd välja töötada lahendus, mida kõik riigid aktsepteerivad. See näeb ette, et kui ettevõte tahab saada Euroopa firma staatust, tuleb sellel kõigepealt leppida töötajatega kokku nende mõju ulatuses.

Teine põhireegel on, et kui ettevõte tahab saada Euroopa firmaks, siis tuleb sellel registreerida end ühes ELi liikmesriigis ning järgida selle riigi tööõigus- ja maksuseadusi. DI-ÄP

Hetkel kuum