2. juuni 1998 kell 22:00

Kuuma Liini AS nõuab Telemedia aktsiamüügi tühistamist

AS Eesti Telekom müüs riigile kuulunud Telemedia Eesti ASi aktsiad kahes osas Rootsi firmale TeleMedia Estland AB, suurema osa neist selle aasta aprillis.

Enne 1996. aasta märtsi kuulus Eesti Telekomile 1200 Telemedia Eesti aktsiat ehk 48 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Hagiavalduses juhitakse tähelepanu sellele, et riigiettevõttele kuulunud aktsiate müük pidi tollal toimuma valitsuse kehtestatud korra järgi ja aktsiate müügi pidi otsustama vastava valitsemisala minister.

Kuna tollal riigiettevõttena tegutsenud Eesti Telekom müüs aktsiad otse TeleMedia Estlandile ja avalikku müüki ei korraldanud, siis rikuti sellega nii erastamisseadust kui ka riigivaraseadust, väidab Luik.

Toomas Luik leiab, et selle aasta 8. aprillil toimunud aktsiate müügiga rikkus Eesti Telekom asjaõigusseadust. Hagis väidetakse, et aktsiaosalus Telemedia Eestis ei saanud endiselt riigiettevõttelt Eesti Telekom minna automaatselt üle ASile Eesti Telekom. Aktsiate üleminekuks oleks valitsus pidanud asjaõigusseaduse järgi tegema eraldi korralduse, mida pole aga seni tehtud.

Mõlemas hagiavalduses viitab Luik tsiviilseadustiku üldosa seadusele, paludes Telemedia Eesti aktsiate müük tühiseks tunnistada, aktsiad riigile tagastada ja võimaldada hagejal osaleda aktsiate erastamisel või nende ostmisel riigivarana.

Üheaegselt hagiavaldusega saatis Toomas Luik Kuuma Liini ASi haldusjuhina pöördumise riigikontrolörile Juhan Partsile, paludes tema hinnangut Telemedia Eesti aktsiate müügitehingutele.

Telemedia Eesti ja Kuuma Liini AS on konkurendid Eesti infoturul. Kummagi ettevõtte aastakäive ulatub 60 miljoni kroonini ja firmade kasum on sarnases suurusjärgus, ligi 20 protsenti käibest.

Hetkel kuum