4. juuni 1998 kell 22:00

Konkurents kirisaadetiseturul tõstab hinda

Konkurents viib üldreeg-lina toote, teenuse jne hinna alla. Kirisaadetistega on lugu teisiti, sest ülemaailmse postiliidu reeglite järgi peavad üleriiklikud postiteenused ja kirjateenus olema kättesaadavad ühtsete hindade ja tingimustega, olenemata tarbija asukohast. Eestis osutab üleriigilist kirjateenust ainult Eesti Post.

Eestis, nagu Euroopa Liidu (ELi) liikmesriikides, on rakendatud kirjateenuse ühtne tariif, olenemata paigast, kus kiri postitati. Eesti Posti konkurendid saavad praegu linnades ülikasumeid, sest nende nn soodustariifil (2,3 --2,5 kr) ei ole põhja all. Eesti Post teeb linnades 2--4 postkastide tühjendamist päevas (omahind 1,75 kr). Konkurent seda ei tee, sest võtab kirjaposti «kontsentreeritult» suurkliendi kantselest, saades igalt kirjalt üle 1 kr kasumit. Kui Eesti Post kaotab linnades kirjateenuse turu, ei ole postitalitus praegute tariifidega suuteline maal kirjade ja ajakirjanduse kannet teostama.

Arenenud maailmas (sh EL) on postiteenuseturg seadusandja poolt reguleeritud. Riigis määratakse seadusandja tasemel kindlaks kõige nõutavamad postiteenused (universaalteenus) ja firma, kes on kohustatud neid osutama. Firmale määratakse kvaliteedi standardid. Võttes arvesse, et teenuse omahind on olenevalt osutamise paigast riigis erinev, tariif aga ühtne, siis unisversaalteenust osutama kohustatud firmale määratakse reserveeritud ala teenusele, kus konkurents on keelatud või siis riik korvab firmale kahjumid, mis kaasnevad kõrge omahinnaga (maa-)piirkonna teenindamisel. Eesti Post peab üleval postiside maavõrku tänu täiendavate teenuste osutamisele. Eesti Post ei nõua monopoli (reserveeritud teenuste ala) vaid postiseadust, mis postiteenuseturgu reguleerides annaks võrdsed võimalused teenuste osutajaile.

Hetkel kuum