7. juuni 1998 kell 22:00

EL loob veonduse maksusüsteemi

Selle eesmärk on ühtlaselt maksustada kõik äriotstarbelised veod autoteedel, raudteedel, sadamates jm. Neil Kinnock nõustus ekspertide ettepanekuga, et veondusinfrastruktuuri kasutajatel tuleks katta kulud, mis on seotud näiteks keskkonnakahjude, liiklusummikute ja -õnnetustega.

Uus maksusüsteem, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu, tuleb Neil Kinnocki sõnul õiglane ja läbipaistev.

Praegu on ELi liikmesmaad kehtestanud palju erisuguseid veondusmakse, mis riigiti suuresti erinevad ja tekitavad nende vahel pingeid. Peale selle ei ole maks alati praktikaga kooskõlas.

«Ei ole ju õiglane, kui moodne veoauto, mis sõidab varahommikul või hilisõhtul vabal teel, maksab sama palju maksu kui õhku saastav ja tipptunnil liiklusummikutes ukerdav veoauto,» ütles Euroopa komisjoni volinik Neil Kinnock. KL-ÄP

Hetkel kuum