7. juuni 1998 kell 22:00

Kaitsevahendite müügiks vaja luba

Eluohtlike, rasket või püsivat tervisekah-justust tekitavate ohtude eest kaitsvate isikukaitsevahendite müümiseks peab tarnija taotlema tarnimisloa tööinspektsioonilt.

Need isikukaitsevahendid on:

- hingamiselundite kaitsevahendid, kaasa arvatud sukeldumisel kasutatavad seadmed;

- kemikaalide või ioniseeriva kiirguse eest ajaliselt piiratud kaitset tagavad kaitsevahendid;

- kaitsevahendid, mida kasutatakse hädaolukorras 100 °C ja kõrgemal temperatuuril või -50 °C ja madalamal temperatuuril;

- allakukkumise eest kaitsvad isikukaitsevahendid;

- elektriohu eest kaitsvad isikukaitsevahendid.

Edasimüüjatele (vahendajatele) peab esmatarnija andma isikukaitsevahenditega kaa-sa ka tarnimisloa koopiad.

Hetkel kuum