8. juuni 1998 kell 22:00

Range kontroll arvete üle

Eesti rahvusvaheliste au-tovedajate assotsiatsioonini jõudnud mitteametliku info kohaselt on Venemaa tugevdanud piiril kontrolli kaubaarvete üle. Kaubaarvete koopiaid piiril enam ei tunnistata.

Venemaa territooriumil ja Vene tollis raudteejaamades ning maantee piiriületuspunktides peab tollidokumentide vormistamiseks esitama originaalkaubaarved. Arved peavad olema vajalike rekvisiitidega firmablankettidel mitte vähem kui kahes eksemplaris.

Arve peab olema varustatud koorma valdaja, koorma saaja ja koorma saatja originaalallkirja ja pitsatiga. Iga kaubaarve või faktuurarve peab olema kinnitatud ka Baltimaade tolliorganite pitsatiga.

Meil on mitu korda ol-nud, et Norrast tuleb transiitkaup, üks pitsat on puudu ja koorem tuleb Narva piiripunktist tagasi.

Reeglina norralane ei löö kõigile oma asutuse paberitele originaalpitsatit. Skandinaavias ei olegi pitsateid. Seal kehtib allkiri. Eesti kaubaga probleeme ei ole. Siin on kõigil pitsat olemas. Piirilt tagasi saadetud kauba norralasest omanikuga läheb paar päeva aega, enne kui talle õnnestub Venemaa nõudmised selgeks teha ja ta DHLiga uue kaubaarve saadab.

Hetkel kuum