10. juuni 1998 kell 22:00

Lühiuudised

Teised pangad võtavad tuhandete kaupa üle Maapanga kliente, sest Maapank on tegevuse peatanud.

Hansapanga ökonomist Mart Tõevere ütles, et pank avas konto 3000 Kreenholmi Valduse töötajale, kellel oli varem konto Maapangas. Ka teised Maapanga kliendid on Hansapangas kontosid avanud, sõnas ta.

Ühispanga pangatehnoloogia direktor Priit Kuusik ütles, et kahe päevaga on panka juurde tulnud enam kui 2100 uut klienti ning kontosid on avatud veelgi enam.

Esmaspäeval avas Ühispangas konto 800 ning teisipäeval ligikaudu 1000 Maapanga klienti.

ERA Pank teatas, et avab juuni jooksul senistele Maapanga klientidele väärtpaberikontosid tasuta.

Maapangas on eraisikute hoiuseid külmutatud 280 miljonit krooni ning riigi vahendeid kokku ligi 500 miljonit krooni. BNS

Maapanga kontodel EVPsid omavad investorid ei saa praeguse seisuga osaleda Hüvitusfondi XII seeria obligatsioonide emissioonis, sest kõik tehingud Maapanga kontodel on ajutiselt peatatud.

«Puhttehniliselt ei saa tänase päeva seisuga XII seeria obligatsioonide emissioonis osaleda need investorid, kelle EVP-arved on Maapangas,» ütles Hüvitusfondi juhatuse liige Allan Sombri.

Maapanga tegevuse lõpetamisest tulenevat mõju emissioonile on Sombri sõnul raske hinnata. BNS

Pangandusnormatiivide karmistamine piirab pankade võimalusi võõrkapitali kaasamiseks, vähendades nii pangakasumeid ja jahutades kogu majandust, leiavad analüütikud.

«Pankade kasumid muidugi kannatavad oluliselt uute normatiivide valguses,» kinnitas Hoiupanga analüüsikeskuse juhataja Martti Singi. Laenuprovisjoni standardi suurendamine mõjutab Singi hinnangul börsil noteeritud pankadest enim Hansapanka ja ka Tallinna Panka. «Hansapangal näiteks tuleks aprilli lõpu andmete järgi lisada provisjoni 29 miljonit krooni,» märkis ta.

Kuna Eesti pangandusnormatiivid on juba praegu oluliselt karmimad kui mujal maailmas, pole nõuete tõstmine enam kasulik, leiab Singi. «Tahaks loota, et keskpanga selline käitumine on lühiajaline ja et pikemas perspektiivis keskpank alandab neid nõudeid,» sõnas ta. BNS

Euroopa Liidu (EL) inspektsiooni esialgne hinnang Põlva Piima tootmistingimuste ja hügieeninõuete täitmisele ning riiklikule järelevalvele oli positiivne.

«Vaatamata sellele, et suusõnaline hinnang oli positiivne, võtavad kõik otsustamised aega ja reaalsuses on võimalik eksporti taasalustada aasta lõpus,» ütles Eesti riikliku veterinaar- ja toiduinspektsiooni peadirektor Agu Pärtel. «Toodi välja ka üksikud puudused, kuid mitte olulised,» lisas ta.

Pärteli sõnul esitab ELi inspektsioon kirjaliku raporti inspekteerimise kohta suve lõpus või sügisel. BNS

Põllumajandustootjad tegid kolmapäeval valitsusele ette-paneku maksta 1999. aastal põllumajandustoetusteks 1 271 500 000 krooni.

«See on summa, mis efektiivse majandamise korral jääb põllumeestel ebaausa konkurentsi tingimustes saamata,» ütles põllumajandustootjate esindaja Urmas Laht. «Et valitsus on seni kaitsetollidele «ei» öelnud, saame asjast aru nii, et valitsus soovib selle puudujäägi katta otsetoetustega,» märkis ta. BNS

Forekspank otsib võimalusi teise kvartalisse planeeritud Moskva Pioneer-panga aktsiate ostu paremaks finantseerimiseks ning võib kinnitamata andmeil pidada läbirääkimisi ostutähtaja edasilükkamiseks.

Forekspanga pressiesindaja Ranno Pajuri ei kommenteerinud, kas Forekspank on alustanud Pioneer-pangaga uusi läbirääkimisi aktsiate ostutähtaja pikendamiseks.

«Otsime erinevaid lahendusi,» sõnas Pajuri. Tema sõnul on veebruaris sõlmitud ostu-müügileping suhteliselt paindlik. BNS

Ehitusfirmad FCM ning Koger ja Sumberg valisid ühinemist ette valmistava töögrupi ettepanekul ühinemise nõustajaks audiitorfirma Price Waterhouse.

Töögrupp esitab koos Price Waterhouse'iga lähiajal ettevõtete juhatustele ühinemise tegevus- ja ajakava ning ettepanekud selles osas, kumb ühinevatest ettevõtetest emiteerib täiendavalt aktsiaid, et saaks läbi viia aktsiavahetuse. BNS

Arvutifirma Astrodata aktsionärid kiitsid teisipäeval valdava häälteenamusega heaks Microlinkiga ühinemise. «Hääletustulemus oli ootuspärane, sest Astrodata suurimad aktsionärid olid ühinemise juba varem heaks kiitnud,» ütles Astrodata juhatuse esimees Jaak Anton.

Antoni sõnul andsid aktsionärid heakskiidu ka Astrodata jagunemisele. Senisest firmast viiakse enne ühinemist välja kinnisvaraarenduse, investeeringute ja raamatukaubandusega tegelevad osad. BNS

Eesti tarbijaühistute esindajad peavad tänasel peakoosolekul kinnitama keskühistu (ETK) möödunud aasta majandusaruande ja valima uue ETK nõukogu.

«Koosoleku päevakorras mingeid erakorralisi punkte ei ole, vastavalt ETK põhikirjale valitakse igal aastal uus neljaliikmeline nõukogu,» ütles ETK esindaja. BNS

Tallinna linnavalitsus tõhustab maareformi kiirendamise eesmärgil riigimaa erastamisest reservfondi enam laekunud kaheksa miljoni krooniga omandireformiameti tööd.

Linnavalitsus muudab omandireformi reservfondi laekunud vahendite jagamist nii, et saaks luua ametisse seitse uut töökohta, ütles abilinnapea Eve Fink. Ka võimaldab linna selle aasta eelarve muutmine 8 miljoni krooni võrra tasuda õigusabi kulusid.

Tänavu suurenenud maade ostueesõigusega erastamiste ja tagastamiste arv toob kaasa omandireformiameti töökoormuse ja kavandatud kulude suurenemise, selgitas Fink. BNS

Telekommunikatsioonifirma Nokia tarnis Eesti Mobiiltelefonile (EMT) transmissioonivõrgu laiendamiseks SDH- tehnoloogial põhineva Nokia Synfonet STM-16 süsteemi, mis võimaldab ehitada Tallinna suure võimsusega ülekandevõrgu.

EMT tehnikadirektori Tõnu Grünbergi sõnul garanteerib uus ringsüsteem Tallinnas kasvava kõneminutite mahu juures side toimimise ka avariide korral. BNS

Hetkel kuum