10. juuni 1998 kell 22:00

NRG Energy äriplaani komisjon lõpetab töö augustiks

«Komisjoni töötempo on ülikõrge,» ütles teede- ja sideminister Raivo Vare.

Praegu käib Vare sõnul äriplaani ekspertiis, jaanipäevaks valmib äriplaani analüüsi komisjonil vaheraport.

Äriplaani eksperdid on nii kodu- kui välismaised, kinnitas Vare. Ekspertiis tehakse plaanile majanduslikust, sotsiaalsest, finantsilisest ning keskkondlikust aspektist, märkis minister.

Vare ütles ka, et peale kuue valitsuse seatud tingimuse on NRG Energy äriplaan muutunud ka muus osas. Ta ei soostunud äriplaani sisu siiski kommenteerima.

NRG Energy andis Eesti suuremate elektrijaamade erastamise uue, valitsuse kehtestatud nõuetele vastava äriplaani üle mai keskel.

Eesti ja Balti elektrijaama äriplaan on koostatud 15 aastaks ja see tugineb põlevkivienergia jätkuval kasutamisel.

Äriplaani järgi maksab ettevõte 49 protsendi ASi Narva Elektrijaamad aktsiate eest 67,225 miljonit USA dollarit, mis kõik investeeritakse elektrijaamade uuendamisse.

Elektrijaamade erastamisel loodavas ühisfirmas säilib riigi 51protsendiline osalus, kusjuures riigil on õigus endale kuuluvaid aktsiaid «väikeste piirangutega vabalt võõrandada».

NRG lubab jaamadesse seitsme aasta jooksul investeerida kokku 5,968 miljardit krooni, järgneval kaheksal aastal lisanduks sellele veel 2,487 miljardit krooni.

Valitsus moodustas äriplaani analüüsimiseks sõltumatu komisjoni ja lubas lõpliku otsuse vastu võtta sügiseks.

Vare juhitav komisjon on üheksaliikmeline. Sellesse kuulub peale tema veel kaks ministrit -- Jaak Leimann ja Villu Reiljan. Komisjoni aseesmees on Toomas Luman. BNS

Hetkel kuum