14. juuni 1998 kell 22:00

Tubakaaktsiisi piirmäär on juba ületatud

Meie, tubakatoodete maaletoojad ning müüjad, peame vajalikuks veel kord selgitada valitsuse planeeritava tubakaaktsiisi kahjulikkust ning korrigeerida massimeedias levivat valeinfot. Tubakaaktsiis oli 1997. a üks paremini laekuv maks. Miks siis soovitakse jällegi tõsta aktsiisi?

Vahest ehk seetõttu, et tolliamet väidab avalikult salakaubanduse aastast aastasse vähenenud olevat? Mainitud väites sisaldub osake tõtt, kuid põhjused on siiski hoopis teised, kui neid esitatakse.

Peapõhjus on aktsiisi optimaalne määr. Meie arvutuste kohaselt saab iga salasigarettide müüja tänavu 900 kasti illegaalse kauba müügi pealt kasumit ligi 2,23 miljonit krooni. Uue aktsiisimäära puhul ulatub kasum 2,6 miljoni kroonini. Teised põhjused

Selle aasta esimese kvartali aktsiisi alalaekumine pole tingitud statistikaameti absurdsest väitest, et suitsetamisest loobutakse massiliselt, vaid hoopis teistest põhjustest: 1. eelmise aasta lõpul ostsid maaletoojad sisse suured kaubakogused; 2. salatubaka osa on eelmise aasta 4--7 protsendilt tõusnud umbes 15 protsendile ja tõus jätkub; 3. turgu on väga raske, kui mitte võimatu vägivaldselt reguleerida. Hea näide on Läti maksupoliitika, kus kõrge tollimaksu määra tõttu seda maksu peaaegu ei laekunud. Alates 1. maist alandati Lätis tollimaksu 15 korda.

Tolliameti järelevalveosakonna juhataja Margus Noorma sõnul on meie toll suuteline salakaubandust ohjama. Paraku on see liiga optimistlik suhtumine.

Tubakaaktsiisi määra peetakse millegipärast eestlastele taskukohaseks, vaatamata sellele, et suitsetajal kulub oma halvale harjumusele keskmiselt 10--15% kuu sissetulekust.

Hetkel kuum