16. juuni 1998 kell 22:00

ELi liidrid optimistid

Majanduse väljavaated on paranenud, ütlesid ELi liidrid oma tippkohtumise kommünikees. Käimas on uus majandusreform ja tööhõive soodustamise protsess, nii et kõik Euroopa kodanikud võiksid nautida EMU ja ühisturu eeliseid.

ELi liidrite optimism oli teravas kontrastis Aasia muret tekitavate majandusprobleemidega. Alles esmaspäeval väljendas Briti peaminister ja tippkohtumise võõrustaja Tony Blair arvamust, et maaailm seisab silmitsi kahe aastakümne suurimate majandusohtudega. «Meie majandused ei jää sellest mõjutamata, me peame otsustama, kuidas reageerida,» ütles ta.

ELi liidrid tervitasid edusamme, mida kõik liikmesriigid on teinud inflatsiooni alandamisel, riigisektori finantsseisu korrastamisel ja majandusreformide elluviimisel, «mis on suurema kasvu, rikkuse ja tööhõive alusteks kogu Euroopas».

«Oodata on suuremat kodumaist nõudlust, kasvavaid erainvesteeringuid ja uute töökohtade tekkimist,» ütles Euroopa rahandusvolinik Yves-Thibault de Silguy.

Majanduse tugevad põhialused ja terve poliitika loovad tingimused mitteinflatsiooniliseks majanduskasvuks, öeldi kommünikees.

Ent ELi liidrid rõhutasid, et karmi fiskaalpoliitika ja majandusreformide jätkumine on hädavajalik, kui EL tahab toime tulla globaliseerumise, konkurentsi ja tööturu esitatud väljakutsetega. REUTERS-ETA-ÄP

Hetkel kuum