17. juuni 1998 kell 22:00

Keskerakond toob riigile kahju

Keskerakond on oma ideefixe'i ük-sikisiku astmelisest tulumaksust eelnõuks vormistanud ja riigikogu menetlusse andnud. Keskmike nägemus sätestab Eestis neli maksumäära brutopalga suuruse järgi.

Äripäeva arvates vähendab astmelise tulumaksu eelnõu riigieelarve laekumisi ning kannab endas vaid populistlikku ideed.

Tänavu esimeses kvartalis oli keskmine brutopalk 3743 krooni. Eeldades, et see on tänaseks tõusnud, võtame arvutuse aluseks 4000 krooni. Kehtiva proportsionaalse tulumaksu korral makstakse 4000krooniselt brutopalgalt aastas 10 920 krooni tulumaksu, Keskerakonna idee teostumisel on see number 6280. Üksikisiku tulumaksu laekumine väheneb 42%.

Võttes aluseks, et tänavu on kavandatud riigieelarvesse üksikisiku tulumaksu 2,6 miljardit krooni, väheneks maht miljardi krooni võrra.

Kuna üle poole üksikisiku tulumaksust laekub kohalikesse eelarvetesse, jääb ka nende rahakott kokku miljardi võrra kõhnemaks. Mis piltlikult tähendab seda, et koolimaja katus tilgub edasi ja maanteeauke tuleb juurde.

Keskerakonna arvutuste kohaselt võib eelnõust tulenevalt vähendada sotsiaaltoetusi 300 miljoni krooni võrra. 700miljoniline auk aga jääb. Väidetavasti tahetakse astmelise tulumaksuga parandada väikese sissetulekuga inimeste toimetulekut. Ent lubatud võit on näiline.

Keskmine palk suureneb küll algul 386,6 krooni kuus, ent riigieelarve tulude vähenemine mõjutab pikemas perspektiivis riigieelarveliste asutuste töötajaid. Edasise palgatõusu mõtted võivad õpetajad, arstid, politseinikud jt maha matta. Raha, mille arvel palka tõsta, ei ole.

Loota, et puudu jääva osa kompenseerib mingil määral kõrgepalgaliste suurem tulumaks, on naiivne. Meie arvutuste kohaselt suureneb maksukoormus neil, kelle palk on vähemalt 21 066 krooni. Selliseid inimesi on suhteliselt vähe. Kui Keskerakonna seaduseelnõu läbi läheb, hakkab suur osa neist üksikisikust ettevõtjaks.

Kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, kes põhiliselt kõrgepalgaliste hulka kuuluvad, hoiab seni Eestis madal maksukoormus. Astmelise tulumaksu kehtestamine toob kaasa samuti ajude väljavoolu Eestist.

Keskerakonna eelnõu kannab näiliselt sotsiaalse õigluse ideed, ent maksab kätte nii hästitasustatud tippspetsialistidele, riigile endale kui lõpuks ka väikese sissetulekuga riigipalgalistele. Selleks ajaks on aga Keskerakonnal viimaste hääled juba käes, st eelnõu esitamise tegelik eesmärk täidetud.

Hetkel kuum